Vesti Vesti

Uloga romskih koordinatora u Srbiji vrlo važna!

Učestvujući na drugom sastanku Mreže za romska pitanja, Suzana Paunović direktorka Kancelarije za ljudska i manjinska prava je navela da je u gradovima i opštinama u Srbiji je angažovano 76 koordinatora za romska pitanja.

Osnovi po kom su koordinatori za romska pitanja u jedinicama lokalne samouprave angažovani su različiti ( ugovor o radu, ugovor o delu, volonterski ugovor, odlukom) , a razlikuju se i nazivi njihovih radnih mesta. Finansiranje ovih poslova nije jednoobrazno, pa se neki kooridnatori finansiraju iz budžeta JLS, drugi preko projekta OCD ili međunarodnih organizacija ili neki drugi način. Neujednačena praksa dovodi i do nejednakog položaja romskih koordinatora ali i do nemogućnosti kontinuiranog i kvalitetnog obavljanja poslova.

suzana 1

Paunović je navela da je Kancelarija, kao vid podrške opštinama i gradovima, uradila ujednačavanje i standardizaciju opisa poslova koordinatora za inkluziju Roma. Neka od zaduženja koorinatora odnose se na komunicikaciju i posredovanje između romske zajednice i lokalne administracije, pružanje podrške organizacijama civilnog društva koje se bave uključivanjem i unapređivanjem romske zajednice na lokalnom nivou, pospešivanje međusektorke saradnje pedagoških asistenata, zdravstvenih medijatorki sa predstavnicima Centra za socijalni rad, filijalama Nacionalne službe za zapošljavanje i organizacijama civilnog društva ali i podrška lokalnoj samoupravi u razvoju i sprovođenju politika i programa inkluzije Roma u skladu sa nacionalnim i lokalnim strateškim okvirom.

Kancelarija za ljudska i manjinska prava je podržala rad Asocijacije romskih kooridnatora koja okuplja 44 koordinatora za romska pitanja. Svaki kooridnatorprošao je obuke iz različitih oblasti. Paunović je navela da je Kancelarija podržala i rad Mreže za romska pitanja, koju je osnovala SKGO u okviru projekta „Jačanje uloge lokalnog romskog koordinatora u lokalnim samoupravama u Srbiji“ . Članice ove Mreže su 83 lokalne samouprave, sa 113 članova (koordinator za romska pitanja, koordinator za nacionalne manjine, član veća, načelnik opštinske uprave, načelnik za društvene delatnosti). Mreža koordinatora za romska pitanja će se i dalje razvijati i jačati, uključujući povećanje njihovog broja.

Paunović je podsetila da su novom Strategijom za socijalno uključivanje Roma i Romkinja lokalnim samoupravama poverena veća ovlašćenja ali odgovornost za sprovođenje mera koje se odnose na inkluziju Roma. Dobre prakse u inkluziji Roma i Romkinja koje su uspostavljene na lokalnom nivou kroz rada romskih koordinatora, zdravstvenih medijatorki, predagoških asistenata i kroz uvođenje mobilnih timova za inkluziju Roma prenesene su u novu strategiju i očekujemo da će zaživeti širom Srbije.

Related Posts

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *