Vesti

U Srbiji i dalje predrasude o Romima, a ni oni sami ne poznaju svoja prava

Strategija za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u Republici Srbiji 2016-2025 dovela je do određenih pomaka u rešavanju problema diskriminacije Roma, ali i pored toga, uočavaju se poteškoće u prevazilaženju predrasuda i pogrešne percepcije u vezi sa pripadnicima romske populacije, zaključeno je u panel diskusiji u Novom Sadu.

U panel diskusiji “Upoznaj, ne sudi”, čiji je cilj podizanje svesti o ovom problemu i ohrabrivanje adekvatnog odgovora i prevencije, je rečeno i da je jedna od prepreka manjak svesti o diskriminaciji, nepoznavanje mehanizama podrške koji mogu pomoći diskriminisanim osobama, ali i da postoji nepoverenje prema institucijama.

Istraživanje “Percepcija Roma o diskriminaciji”, koje je na inicijativu Poverenika za zaštitu ravnopravnosti podržala Nemačka razvojna saradnja koju implementira GIZ, pokazalo je da 52 odsto Roma ne poznaje mehanizme protiv diskriminacije, a veliki broj njih nije čuo za institucije koje im mogu pomoći.

Drugo istraživanje “Percepcija građana o diskriminaciji”, pokazalo je da postoji sve veći broj građana koji se ne bi obratio nijednoj instituciji za zaštitu od diskriminacije.

Pokrajinski ombudsman Zoran Pavlović ukazao je na to da je za prevazilaženje bilo kog oblika diskriminacije prema manjinama potrebno da građani stiču poverenje u institucije i istovremeno da institucije, kao organi javne vlasti, budu svesne da su one tu upravo zbog građana i građanki.

Ohrabriti građane da se obraćaju institucijama

“Bitno je da ohrabrimo građane da se obraćaju institucijama. Kako bi mogli da traže odgovarajuću zaštitu, oni pre svega moraju da poznaju svoja prava, kome se sve mogu obratiti za pomoć i da znaju da, uz sve procedure koje treba ispoštovati, u slučaju prijavljivanja bilo kog oblika diskriminacije, podrška neće izostati”, rekao je Pavlović.

Predstavnik Alijanse protiv diskriminacije Roma Nenad Vladisavljev je rekao da Romska zajednica u velikoj meri ćuti i iskazuje nepoverenje prema institucijama, jer ne veruju da će se njihov slučaj rešiti ako prijave problem, ili se ne javljaju iz straha.

“Alijansa protiv diskriminacije Roma, mreža koja obuhvata osam romskih organizacija iz gradova širom Srbije, formirala je ovaj savez koji će se samo time baviti, dakle problemima diskriminacije. Drugi problem je institucionalna diskriminacija koja se dešava u odnosu na kolektivna prava Roma prema Zakonu o slobodama i pravima nacionalnih manjina”, rekao je Vladisavljev.

Prema njegovim rečima, institucije nisu obezbedile mehanizme za zaštitu posebnosti, obezbedjenje kulturne autonomije i službene upotrebe jezika kao što je to slučaj sa drugim nacionalnim manjinama koje imaju svoje zavode za kulturu, štampana glasila na maternjem jeziku i službenu upotrebu jezika čak i u opštinama u kojima po zakonu ne ispunjavaju te uslove.

Današnji skup deo je kampanje koju je pokrenulo Ministarstvo za rad, zapošljavanje i socijalnu politiku u saradnji sa udruženjem gradjana Ternipe, a koju je podržala Nemačka razvojna saradnja kroz projekat “Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa”.

Više informacija na link: http://rs.n1info.com/Vesti/a638143/U-Srbiji-i-dalje-predrasude-o-Romima-a-ni-oni-sami-ne-poznaju-svoja-prava.html?fbclid=IwAR1ael29s6IUzemAEEn6nB0yH560rcgTG6vykRCaQ2jMN44FFWQSl-gMjT8

Related Posts

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *