„Dodatna podrška EU medijima u Srbiji tokom pandemije COVID-19 - Podrška Roma World “

Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije (SIPRU) objavio je knjigu Romologija

Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije (SIPRU) objavio je knjigu Romologija, koja predstavlja tendenciju autora Rajka Đurića da promoviše ovo značajno interdisciplinarno polje, objavljeno je na sajtu Vlade Republike Srbije.

“Romologija je podjednako namenjena i romskoj i neromskoj zajednici. Osim pojma, definicije i razvoja romologije kao naučne discipline, razmatra kulturu, identitet, istoriju (u kojoj značajno mesto zauzima holokaust Roma), gramatiku i standardizaciju romskog jezika. Sveobuhvatnošću u pogledu pristupa i razmatranja različitih aspekata života Roma, ova knjiga predstavlja vredno istraživačko polazište, koje bi moglo da bude od posebne koristi kao deo akademskih programa visokoškolskih institucija u našoj zemlji.

Slavica Denić, urednica ovog izdanja u uvodnoj reči, kaže:

Slavica Denić

“Dr Rajko Đurić bio je istaknuti borac za prava Roma i Romkinja, književnik, publicista i jedan od najvećih poznavalaca istorije romskog naroda, kulture i romskog jezika. Kao nesumnjivo najveći intelektualac koji potiče iz romske zajednice, ne samo na prostorima Republike Srbije i nekadašnje Jugoslavije već i šire, značajno je doprineo očuvanju kulturnog identiteta Roma, sistematizaciji romskog jezika i beleženju njihove istorije. U jednom od svojih najznačajnijih dela, Istorija Roma (2006), podsetio je na stradanja, egzoduse, nomadski život svojih sunarodnika, ali i na njihove indijske korene, kojim kraljevstvima su pripadali i gde su bili nastanjeni. „Pravopis je stvar društvene i kulturne potrebe“, naveo je u Pravopisu romskog jezika (2011), u kom je izložio principe i pravila romskog pisma, glasovni sistem i pravopisna pravila. U Istoriji romske književnosti (2010) predstavio je više od 100 značajnih romskih autora iz svih delova sveta, kao i njihova dela. Romologija, poslednje delo koje je napisao, predstavlja tendenciju autora da promoviše ovo značajno interdisciplinarno polje koje je za dobrobit romske zajednice potrebno uključiti u akademske programe visokoškolskih institucija u našoj zemlji. Namenjena je podjednako i romskoj i neromskoj zajednici i osim pojma, definicije i razvoja romologije kao naučne discipline, razmatra kulturu, identitet, istoriju (u kojoj značajno mesto zauzima holokaust Roma), gramatiku i standardizaciju romskog jezika. Nadamo se da će ova knjiga, kojom su obuhvaćeni gotovo svi elementi identiteta romske zajednice, poslužiti kao udžbenik na visokoškolskim ustanovama u Srbiji na programu romoloških studija i da će ostati kao dodatna vrednost izuzetno bogatog stvaralaštva profesora Đurića, koje će baštiniti buduće generacije. “

Sam autor, dr Rajko Djurić na samom početu knjige kaže:

“Iskustvo autora ovoga teksta, koji istražuje decenijama istoriju Roma, sadržano je u jednoj rečenici: Pre nas ubili su istinu o nama! Izbrisani iz istorije, Romi su dospeli u mitove u koje su vremenom, usled gubitka istorijskog pamćenja i svesti, počeli i sami da veruju. Mit preobražava istoriju u prirodu.”[1]

Definišući Rome, profesor Djurić piše:

“Romi su neteritorijalna evropska nacionalna manjina, jedina u Evropi sa ovim statusom. To je, dakle, zajednica čiji članovi žive u segmentarnim društvima, po pravilu su bilingvalni i njihov način života izložen je uticaju različitih religija, običaja i kultura. Jedna romska izreka glasi: „Zemlja je stvorena da bi čovek živeo sa drugim čovekom. To je najbolji način da čovek upozna samoga sebe!“ Dakle, „sa“, a ne „pored“ ili „iznad“, a pogotovu ne „protiv“ drugog i drugačijeg”.[2]

U biografiji pisca dela Romologija stoji:

“Profesor dr Rajko Đurić, predsednik Internacionalne romske akademije umetnosti i nauka, rođen je 3. oktobra 1947. u Malom Orašju kod Smedereva. Završio je filozofiju i doktorirao sociologiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Od 1971. do 1991. bio je novinar lista Politika. Objavio je tridesetak knjiga – zbirke pesama, drame i stručna dela o istoriji, kulturi i jeziku Roma, među kojima su: Istorija Roma, Istorija holokausta Roma (koautor Antun Miletić), Istorija književnosti Roma i Gramatika romskog jezika. Njegove pesme i knjige prevedene su na nemački, francuski, engleski, švedski, španski, italijanski, rumunski, mađarski i japanski jezik. Bio je prevodilac u filmu Skupljači perja i koscenarista, stručni konsultant i prevodilac u filmu Dom za vešanje. Dobitnik je većeg broja nagrada i priznanja. Među njima se izdvajaju nagrade Fonda za slobodno izražavanje u Njujorku, švedskog PEN centra, Instituta Otvoreno društvo i Kulturnog centra u Madridu.” Preminuo je 2. Novembra 2020. godine u Beogradu I sahranjen je u Aleji zaslužnih gradjana.

Rajko Đurić

Knjiga Romologija dostupna je u pdf formatu na sajtu  Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije (SIPRU).


[1] Romologija, dr Rajko Djurić, Beograd 2021. str. 12

[2] Romologija, dr Rajko Djurić, Beograd 2021. Str 152

Link : http://socijalnoukljucivanje.gov.rs/wp-content/uploads/2021/02/SIPRU-Romologija.pdf

„Izradu ovog teksta omogućio je EUROPEAN endowment for democracy. Sadržaj i stavovi izneti u ovom video-materijalu predstavljaju stavove autora projekta „ Dodatna podrška EU medijima u Srbiji tokom pandemije COVID-19 – Podrška Roma World“ i nužno ne izražavaju stavove EUROPEAN endowment for democracy.“ 

Related Posts

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *