U oviru 5. EU nedelje Roma  svečano su dodeljene nagrade EU za integraciju Roma. Ova nagrada koja obuhvata organizacije Zapadnog Balkana I Turske dodeljuje se po četvrti put. Od 67 prijavljenih, nagradu je dobilo 14 grupa ljudi koji promovišu jednakost kroz zapošljavanje.

Kako stoji u obrazloženju, nagradjeni su prikazali izuzetan doprinos u sledećim oblastima:

  • povećanje mogućnosti zaposlenja Roma i osnaživanje žena;
  • ponuda karijernog usmeravanja i mentorske podrške Romima, uz stručno osposobljavanje i stažiranje;
  • povećanje učešća informisanih Roma u procesima donošenja odluka;
  • poboljšanje pristupa socijalnim pravima, kvalitetnom zapošljavanju i javnim uslugama poput obrazovanja, zdravstvene zaštite i stanovanja;
  • borba protiv nasilja nad ženama i brakova dece, omogućujući Romkinjama da budu nezavisne;
  • rad sa akterima i preduzećima u javnom i privatnom sektoru kako bi promenili svoju perspektivu Roma i smanjili nepismenost;
  • pomoći mikro preduzećima koja nemaju pokriće za kupovinu opeme.

Jedna od ovogodišnjih nagrada pripala je Romskom ženskom centru BIBIJA. O aktivnostima ove organizacije Slavica Vasić Mitrović kaže:

 “Specifičnost Romskog ženskog centra BIBIJA je u tome što se prvenstveno bavi potrebama romskih žena. Dvadeset  i tri godine rada na terenu, odnosno u romskim naseljima, dale su nam uvid u stvarne potrebe romskih žena i u to kako se te potrebe mogu zadovoljiti.  Kada je reč o ostvarivanju ženskih ljudskih prava u romskoj zajednici, postoji jedna značajna karakteristika – ekonomska zavisnost žene od muža u romskoj porodici često dovodi do povećanog rizika od nasilja. Osnova ovog problema nalazi se u povredi prava na obrazovanje romskih devojčica koje su sprečene u obrazovanju, bilo zbog potrebe da majci pomažu u domaćinstvu i u drugim aktivnostima, bilo zbog ranog braka ili postojeće diskriminacije u školama. Prilikom zapošljavanja žena iz višestruko marginalizovane grupe nailazi se na dva problema. Prvi se odnosi na nizak nivo obrazovanja i konkurentnosti na tržištu rada Romkinja, kao i na potrebu za dodatnom obukom, a drugi problem je nedostatak informacija koje imaju osetljive grupe kada je učešće u programima koji nude NSZ u pitanju. NSZ je osobe sa osnovnim obrazovanjem, kao i one bez njega, prepoznala kao „radnike bez zanimanja“, što im veoma otežava pronalazak posla na tržištu rada. Iz BIBIJINOG dugogodišnjeg iskustva, šanse da žene dobiju posao, a naročito Romkinje „bez zanimanja“, veoma su male.” rekla je Slavica Vasić Mitrović I dodala:

“Zbog svega toga mi smo pokrenule programe  ekonomskog osnazivanja do sada kroz njih proslo vise od 700 zena, do sada smo pomogli u zaposljavanju 120 Romkinja. Bibija koja ima sediste u Beogradu radi u saradnji sa drugim partnerskim organizacija kao sto su “Rosa” iz Leskovca, NVO Most 014 iz Valjeva, Udruzenje Roma Novi Becej iz Novog Beceja, Udruzenje “Ternipe” iz Pirota, širom Srbije.

Poslednji u nizu projekta koje smo sprovodili sproveli smo uz finansijsku i savetodavnu podrsku GiZ a i ova  akcija je bila  usmerena ka rešavanju problema koji se tiču: 1) Roma, a posebno Romkinja, koji nemaju dovoljno informacija o mogućnostima zaposlenja i koji imaju niske obrazovne kompetencije i nisu dovoljno konkurentni na tržištu rada. Informisanjem Roma u romskim naseljima, Bibija  i partnerske organizacije  podstakle su veliki broj njih da poboljšaju svoj položaj na tržištu rada;

Problem niskog nivoa međusektorske komunikacije i koordinacije na lokalnom nivou kako bi se rešio problem nezaposlenosti Roma resavali smo održavanjem informativnih sastanaka sa predstavnicima svih sektora (NSZ, lokalnih samouprava, OCD, medija) i sprovođenjem INFO kampanje, uticali smo na relevantne aktere u oblasti zapošljavanja i doprineli uspostavljanju sistema komunikacije na nivou lokalnih samouprava;

Takodje bavili smo se nekonkurentnom pozicije Roma na tržištu rada, gde su u filijalama NSZ registrovani Romi identifikovani kao teže zapošljiva lica. Tokom sprovođenja aktivnosti posebnu pažnju posvetili smo Romkinjama, mladima i interno raseljenim osobama, koje predstavljaju posebno osetljive grupe u romskoj populaciji.” zaključuje Slavica Vasić Mitrović predstavnik BIBIJE, ovogodišnjeg dobitnika nagrade EU za integraciju Roma.

Da podsetimo, podaci govore  da je Romska populacija  izložena najvišem stepenu socijalne ugroženosti i isključenosti. Pripadnici romske populacije su 7,5 puta više izloženi riziku od siromaštva od većinske populacije, a 56,3% romske dece živi ispod granice siromaštva.

„Izradu ovog teksta omogućio je EUROPEAN endowment for democracy. Sadržaj i stavovi izneti u ovom tekstu predstavljaju stavove autora projekta „ Dodatna podrška EU medijima u Srbiji tokom pandemije COVID-19 – Podrška Roma World“ i nužno ne izražavaju stavove EUROPEAN endowment for

Related Posts

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *