Home Posts tagged zapošljavanje Roma
Projekti Projekti 2023 Život u senci - Dživdipa ko garavdipa

NVO sektor spona u zapošljavanju Roma

10 pripadnika romske nacionalne manjine u Leskovcu dobilo je sertifikate o završenim obukama i opremu za pokretanje biznisa, u okviru projekta „Ekonomsko osnaživanje Roma i Romkinja, unapređenje kapaciteta za zapošljavanje i samozapošljavanje“. Oni su u okviru ovig projekta obučeni za različita zanimanja. Cilj ovog projekta je da se za mogućnost zaposlenja ili
Projekti Projekti 2023 Život u senci - Dživdipa ko garavdipa

Podrška preduzetništva u cilju jačanja inkluzije romskog stanovništva

Preduzetnicima početnicima, koji su formalno registrovali svoju delatnost početkom septembra ove godine, na teritopriji Pomoravskog okruga, dodeljena je oprema za rad u okviru velikog međunarodnog projekta „Podrška preduzetništva u cilju jačanja inkluzije romskog stanovništva“. Ovaj projkat je u sklopu sveobuhvatne inkluzije Roma u Srbiji, koga realizuje više udruženja
Projekti Projekti 2023 Život u senci - Dživdipa ko garavdipa

Zapošljavanje = Integracija

Nezaposlenost je najveći problem Roma u Srbiji. Oni se često suočavaju sa raznim oblicima diskriminacije, stereotipa ili predsrasuda. Nedostatak posla u mnogome utiče na njihov položaj, koji samo žele da im se pruži jednaka šansa pri zapošljavanju. U Poravskom okrugu su u poslednjih nekoliko godina pokrenute razne aktivnposti i porgrami koji imaju za cilj da […]