Home Posts tagged Rani brakovi
„Dodatna podrška EU medijima u Srbiji tokom pandemije COVID-19 - Podrška Roma World “ Vesti Vesti

Uskoro mreža niških NVO u borbi protiv ranih brakova

Dečji brakovi predstavljaju praksu u okviru koje dete prisilno stupa u bračnu zajednicu sa drugim detetom ili sa odraslom osobom. Rani brakovi proizvode začarani krug siromaštva, nepismenost, porodično i društveno nasilje. Posledice koje rani brakovi ostavljaju na devojčice su mnogo teže, jer one imaju mnogo manje izgleda nego dečaci za bilo kakav lični napredak, pa […]
Vesti Vesti

Rani brakovi sve ređi u romskoj zajednici

Rani, ugovoreni,  prisilni i dečiji brakovi predstavljaju grubo kršenje prava deteta. Oni ugrožavaju psihofizičko zdravlje devojčica i izlaže ih riziku od seksualnog nasilja, nasilja u porodici, trgovini ljudima. Ova praksa uvek dovodi do napuštanja školovanja, a kasnije kao žene one su izložene siromaštvu i ekonomskoj zavisnosti čime ostaju u začaranom krugu
„Dodatna podrška EU medijima u Srbiji tokom pandemije COVID-19 - Podrška Roma World “

Mlade,hrabre žene Romkinje

Romska zejednica se emancipuje, sporo, ali se napredak vidi. Sve je više mladih koji žele da se školuju, devojaka koje bi da naprave neku karijeru…To je karakteristično naročito za velike gradove, dok je u seoskim sredinama takvih primera veoma malo. Romsko društvo je patrijarhalno, drži do časti. “Insistiranje na časti u patrijarhalnim zajednicama uvek je […]