Home Posts tagged Ministarstvo kulture i telekomunikacija
Projekti Projekti 2023 Život u senci - Dživdipa ko garavdipa

Zapošljavanje = Integracija

Nezaposlenost je najveći problem Roma u Srbiji. Oni se često suočavaju sa raznim oblicima diskriminacije, stereotipa ili predsrasuda. Nedostatak posla u mnogome utiče na njihov položaj, koji samo žele da im se pruži jednaka šansa pri zapošljavanju. U Poravskom okrugu su u poslednjih nekoliko godina pokrenute razne aktivnposti i porgrami koji imaju za cilj da […]
Projekti Projekti 2023 Život u senci - Dživdipa ko garavdipa

 Uloga medijatorki u očuvanju zdravlja Roma i Romkinja

Medijatorke se bave ne samo zdravstvenom zaštitom. One imaju znanja i o svim drugim pravima….Tako da su zdravstvene medijatorke pomogle da se u naseljima ostvare određena prava u socijalnoj zaštiti, bilo da je to materijalna pomoć ili druga prava koja postoje u socijalnoj zaštiti. Svuda se pokazalo da je njihova korist višestruka. – Onda se […]
Projekti Projekti 2023 Život u senci - Dživdipa ko garavdipa

Koliko će romskih porodica iz Leskovca ostvariti pravo na priključak za struju?

Mnogim romskim porodicama je legalan priključak na sistem Elektrodistribucije od izuzetnog značaja. Ova Uredba koju je donela Vlada Republike Srbije na snazi je 30 dana, koliko će pripadnici romske zajednice uspeti da iskoriste ovo pravo, za sada je nepoznato. Slična situacije je i Leskovcu u svim naseljima u kojima žive Romi I Romkinje, poslušajte našu […]
Projekti 2023 Život u senci - Dživdipa ko garavdipa

Romski studenti posle dvadeset godina inkluzije!

Posle dvadeset godina inkluzije romske zajednice kroz razne projekte, programe u ovoj radio emisiji razgovaramo sa studentima iz romske zajednice iz Beograda, o tome da li su stipendije koje dobijaju od države dovoljne za studentski život? Kroz ovu priču razgovaramo i sa predsednikom Nacionalnog saveta romske manjine u Srbiji ali i drugim sagovornicima, poslušajte našu