Projekti 2023 Život u senci - Dživdipa ko garavdipa

Romski studenti posle dvadeset godina inkluzije!

Posle dvadeset godina inkluzije romske zajednice kroz razne projekte, programe u ovoj radio emisiji razgovaramo sa studentima iz romske zajednice iz Beograda, o tome da li su stipendije koje dobijaju od države dovoljne za studentski život? Kroz ovu priču razgovaramo i sa predsednikom Nacionalnog saveta romske manjine u Srbiji ali i drugim sagovornicima, poslušajte našu radisku priču!

Rromane studentija palal 20 bersh tari inkluzija!

Sikljovipa tano panda chachipasko puchipa kova phanlo buhhle amalipaske integracijaja, odova phenol hem opstankija taro rromano amalipa. Em ako ko agorutno vakti sap o buderi kerolpe lafi taro keriba buti thaj ekonomijako zoralipa taro akava manushikanipa, thaj odova da isi gndipa. Bizo kvalitetno edukuipa. O Rroma aćhovena avrijal amalipaske rokovija, thaj taro odova kova sikavi ekonomijako statusi. Ko starto sijam taro panda jek sikavno bersh. Ćhavorikane thaj studentijengge stipendije pale avena ko focus taro inreresovanje taro terne thaj olengere daja thaj dada. Dalibor Nakich prezidento taro Nacionako saveti e rromengo dindja godi ko uslovija te len pe stipendije kola ovena dji ko 80 milje dinarijabasho jek bersh.

Konkurs basho studentija startuinol taro 1.oktobri thaj pravo isi olen sa okola studentija kolasikljovena ko troshko taro budzeti, numa kola tane ko budzeti thaj stipendiranje ovela basho studentija taro 2.bersh thaj po upre. Okova so valjanol te phena te taro seprembri ko tok o konkurs basho mashkarune sikavutne. Sa o mashkar sikavutne shaj te javinenape basho stipendije, shaj te arakhen brochure ko knjizhare, te pheren broshura, te keden dokumentacija thaj te bićhalen ko Nacionako saveti e rromengo. Akale bersheste adjkeraja dji ko 1200 stipendije basho mashkarsikavutne. Odova baro azhutipa basho chorore rromane amimlije, thaj ana khoni dobini stipendija taro 8400 dinarija, a djivdini tari socijalal koja 15 ilje dinarija, odova importantno basho kherutno budjeti thaj po lokhe ovola e ćhavenge.

Em ako naje sporno kaj e stipendija sikavi olakshica. Nikola Brkich apsolventi taro hakaj thaj korisniko taro stipendije basho rromane studentija phenol kaj ola valjanol te oven po bare, sar bi pherenaj plo cilj.

E stipendija ućharolaj mange tikne troshkija taro studentija sar soj, djaipa ko fakulteti, soske 80 milje dinarija naje khanchi baro. Te phenav kaj sineman dovoljno thajra samo basho odola bucha, te kinav pustika ko fakulteti, thaj nesavo slichno materijali.

So bi ovolaj stipendija koja bi ovolaj kobor valjanol basho studije?

Pashe uzo realno, odoba bi ovola bar panda 20 milje dinarija po upre, basho rromane studentija, soske ko puchipa studentija kola ramosarde premali afirmativno mera, studentija kola sebepi taro inkluzivno sikljovipa tari rashtra Srbija ramosarde fakultetija. Odoleske gndinav kaj e rashtraki stipendija basho rromane studentija valjanol te ovol po bari, a rromane studentija da isi but po hari numa studentija kola naje Rroma.

O Nikola plo ćhavorikanipa djidindja ko beshipasko than ko gav Rakovica ki periferija Beograd. Ov tamo jek ćhavo kova gelo ko fakulteti taro 64 rromane familije. Po buderi taro 100 rromane studentija kola ko bersh ramosarena fundone sikavne akademijake studije naje kobor valjanol te bi shaj kerolajpe lafi te menjinipe bute bershengi ćhilali situacija ko sikljovipa rromane populacijaja, numa shukar djaipa anglal ko vakti kana sine haberi te neavo Rrom djala ko fakulteti, phenela Sinisha Marinkovich, bute bershengo saradniko basho sikljovipa ko Rromano nacionako saveti. Po bare stipendije shaj azhutinen tea kava gendo ovol po baro.

Me bi odova mukhavaj ko Rromano nacionko saveti, numa ko olesko sherutnipa te chache naje koor valjanol basho sa o potrebe kola isi olen o studentija kola avea taro tikno than. Ov valjanol te pokinol o kher, hajba, te djivdinol taro khanchi. Odova khanchi so sa finansirinola e familija thaj odova panda jek dodatno troshko. Mora te phenav … shukar em ki akaja generacija taro studentija kola ikljilji thaj sa shukar ko olenge familije ki vitima koja ingardje basho ple ćhave.

Aćhol sar baro problem odova da so bershencar vazhinen lkvote sar factor tari granica ko ramosardipa taro rromane studentija ko fakultetija. Ko sikljovipa e Rromengo aćhola panda but te kerolpe. Ulavdo problemi em sar te zamange terni akademijaki elita te jek kotor taro saja kola ulozhime irani kop lo amalipa prekalo aktivistikano numa politikano angazhmani, edukacija thaj motivacija taroterne generacije taro Rroma kola sikljovena, so jek tar sigurne droma te ikljolpe taro chororipa.

Related Posts

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *