Projekti Projekti 2023 Romodrom

Treće mesto učenicima OŠ „Vuk Karadžić“ na međunarodnom takmičenju u robotici

Učenici OŠ „Vuk Karadžić“ iz NIša su na međunarodnom takmičenju u robotici u Rumuniji osvojili treće mesto. Kako napominje profesor, roditelji i učenici ovo je za njih kao osvajanje prvog mesta, takođe su najavili da će u narednom periodu biti još aktivniji i osvajaće mnogo više nagrada! Pogledajte naš tv paket.

Ovaj Tv paket je deo projekta „Romodrom“ koji je sufinansiran sredstvima iz budžeta grada Niša, na osnovu konkursa za sufinansiranje medijskih sadržaja u 2023.godini, stavovi izneti u ovom video materijalu predstavljaju stavove autora projekta nužno ne izražavaju stavove Grada Niša.

Trito than basho sikavutne tari Fundoni Sikavni „Vuk Karadjich“ ko mashkar manushengo tamichenje ki robotika.

Akava tano lundjaripa tare amae aktivnostija, sine amen em po anglal čhave ko akava takmičenje ki robotika ki Rumunija. Akava ovola 15 –to drom, numa o projekti tano phandlo, amen liljam than shtar drom dji akana, ko 201, 2019, 2021, 2022 thaj akava bersh ko 2023. Ko akava bersh sine amen em baro suksesi, amari ekipa tari sikavni „Vuk Karadjich“ astardja trito than. Ko akava takmicjenje than lile dji ko 130 ekipe tari Rumunija, Moldavija, Makedonija, Croacija, Bulgarija, sine dji ko 200 chave kola sine ko takmichenje ko programiripa taro dronija, mukhipa taro dronija, thaj edukativne aver bucha, phenel sikavno Jovanovich.

Akava shukar so ulo ko strato taro sikavno bersh 2023/24, amare sikavne tari robotika ple sikaneja  Radisha Jovanovich ki Rumunija kerdje but shukar rezultatija. Bashi amari sikavni „Vuk Karadjich“, koja taani jek taro tikne sikavne ko Nishi , thaj naje ola nesave but takmichenja thaj akava suksesi amenge but importantno. Amen ka podikera svako projekti sa so shaj te azhutina ko sikavutne, sikavne thaj dada hem daja amen ka keraja, vakeri sherutno tari akaja sikavni Milan Mladenovich.

Me o tehnichko thaj e robotika mangava, thaj andaro jek drom gelum ko takmichenje. Jel sijan po buderi bersha interesimi bashi robotika? Na, numa amange o sikavno phedja kaj shaj te kera po diso e robotijencar, mage odova tada sine zanimljivo thaj phendjum kaj mangava odova. Maj anglal sijamaj ko Novi Sad ko takmichenje tari robotika, odothe sine po aver ćhane, thaj odothe na lijam nijek nagrada, numa palo odova geljam ki Rumunija thaj odothe sine po lokhe, soske kerdjam buti robotijencar, tradijam dronija thaj odothe astardam trito than. But amenge shukar em ako na sine amen pachavipa kaj ka astara nesavi nagrada. Amen plniniraja te lundjara amari buti ko akava, thaj mange akava but interesno, vakeri Slavica Amzich.

Me sijum Arza Redjeplar i daj tari Elisa Redjeplar, akate panda duj daja tari Slavica Amzich thaj Nevrija Ali thaj amen keraja baripa amare ćhavencar, thaj sijamaj but bahtale. Na adjkerdjam viktorija, numa shukar sine te bićhala amare ćhaven, thaj amen sijamaj olengoro dumo. Mangav te phenav kaj shukar sine so lilje than ki Rumunija te na lenaj nagrada, amenge shukar em so lilje than, sare sijam bahtale celo sikavni.

Valjanol te zahvalinape e sikavnese Radisha Jovanovich thaj bashi Vera Kostich, kola on sa akava organizuindje thaj inardje amare ćhaven ki Rumunija. Akava tano basuksesi bashi amari sikavni, diso so dji akana na sine, amen sijamaj ko takmichenja numa adjahar suksesi dji akana na sine. Me kerava but barupa ko amare sikavne tari VII-to klasa thaj but mage drago, phenel Ajsha Alich pedagoshko asistenti.

Uzaro takmichenje shaj sine te dja ko olengoro historikano arhivi, dikhljam flora, fauna, kompletime historija tari Rumunija, Trajanoski phurd, geljam em ko Kladovo, Knjazhevac, Zajechar. Anglo jeven ka kera promo satija ki Delta siti, ko aver institucije, thaj ka kera pripreme basho aver thana te dja ko takmichenje, phenela sikavno Jovanovich.

Odoleja so isi amen po baro gendo taro ramosarde rromane ćhave, me pachav kaj odothe ka ovol but suksesi, soske avena neve generacije, neve tehnologije, thar sar me mangav te vakerav nesave neve klincija (čhavore), phanol akaja emisija e Ajsha Alich.

Related Posts

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *