Home Posts tagged Indigo
Život Roma-Rromano dživdipa

„Papirnati život 2“

U okviru projekta „Papirnati život 2“ održano je 960 časova pomoći u učenju, uz podršku 12 volontera; više od 10 kreativnoedukativnih radionica sa decom, 12 radionica sa roditeljima sa ciljem prevencije dečijeg rada; kao i 12 kreativno-reciklažnih radionica sa mladima u naselju Crvena zvezda. Ugošćen je pisac Stefan Mitić, umetnik Lazar Šošević, kao i studente
Video

Naselje Crvena zvezda više nije u mraku

Posle gotovo 150 dana naselje Crvena zvezda nije u mraku. Danas je oko 60-tak organizacija NVO sektora trebalo da protesuje i zatraži hitno rešavanje problema u snebdevanju el.energijom. Međutim zahvaljujući dogovoru predsednika NSRNM i direktora EPS-a, postignut je dogovor i ovaj problem je bar za sada rešen. Takođe je naglašeno da ukoliko se ne plaća […]
Video

Upoznajmo Romkinje

Grupa za decu i mlade „Indigo“ organizovala je prezentaciju „Upoznajte Romkinje“,, u Deli prostoru (ul. Davidova 2) u Nišu. Učesnice ove prezentacije su bile devojčice koje sz učestvovale u radionicama u okviru projekta „Osnažene za promene“ . Devojčice su predstavile Romkinje koje jesu ili su bile veoma uspešne u svojim karijerama i izuzetno značajne, kako
Video

Osnažene za promene

U okviru projekta „Osnažene za promene“ koji sprovodi Grupa za decu i mlade “Indigo“ uz podršku Fonda za otvoreno društvo, organizovan je  razgovor na temu „Uslovi života devojčica Romkinja“, u kome su učestvovale devojčice – učesnice radionica osnaživanja i njihove majke. Cilj razgovora jeste predstavljanje njihovih stečenih znanja i veština kroz diskusiju, kao i