Život Roma-Rromano dživdipa

“Papirnati život 2”

U okviru projekta “Papirnati život 2” održano je 960 časova pomoći u učenju, uz podršku 12 volontera; više od 10 kreativnoedukativnih radionica sa decom, 12 radionica sa roditeljima sa ciljem prevencije dečijeg rada; kao i 12 kreativno-reciklažnih radionica sa mladima u naselju Crvena zvezda. Ugošćen je pisac Stefan Mitić, umetnik Lazar Šošević, kao i studente i profesore sa Pravne klinike Pravnog fakulteta u Nišu.
Organizovane su posete dece i mladih Dečijem centru, Niškoj Banji, bioskopu, kao i edukativno-kreativnom centru „State of Art“ u Malom Iđošu.
Nastao je i Kreativno-reciklažni centar, udruženje koje će se u narednom periodu baviti kreativnom reciklažom tkanina, odeće i metala i koje će nastojati da okupi mlade iz manjinskih i većinskih zajednica da zajedno uče i unapređuju svoj ekonomski položaj.

Ovaj Tv paket je deo projekta „Život Roma – Rromano đivdipa“ koji je sufinansiran sredstvima iz budžeta grada Niša, na osnovu konkursa za sufinansiranje medijskih sadržaja u 2019.godini.

 

“Lilesko đivdipa 2”

Aleksandra Demirović koordinatorka ko akava projekti phenola dji kaj kerolajpe o projekti odikerdile 960 satija basho azhutipa ko ćhave te sikljoven uzaro 12 volonterija, po buderi taro 10 kreativnosikljovibaske radionice e ćhavencar, 12 radionice e dajencar thaj dademcar te bi ovolaj prevencija te o tikne ćhave te na keren buti, sar em 12 kreativno – reciklazhno radionice e ternencar ko beshipasko than Crvena zvezda.

 

Meti Kamberi jek taro manusha kola sine ko kreativno reciklazhno radionice phenola kaj oleske akava djandipa kova sikljlilo but importantno, thaj ka valjanol oleske ko vakti kova avola! o Meti vakerol kaj taro purane sheja kerdje pslukija, teksas jakne thaj fustanija.

Aleksandra Rashich sine ko radionice bashi prevencija te o tikne ćhave te na keren buti, oj phenol kaj adjahar da valjani te ovol o ćhave valjanol te djan ko sikvane a na te keren buti. Olakere shtar ćhave tane redovno sikljovne thaj djana ki sikavni. Akala radionice but importantne sebepi so but manusha naje olen ki godi te o tikne ćhave na valjanol te keren buti, numa te djan ki sikavni!

Aleksandar Vidakovich tariHumanitarno organizacija “AKACIA” phenol kaj o ćhave na valjanol te keren buti, numa te dolpe olenge shaupa te aven dji o kreativnost thaj te keren buti ko neve ideje thaj kreacija taro kola bi shaj te djvidinenaj. Oleskoro amalipa mangol te dol azhutipa bizo saja te o terne rromane ćhave sikljoven so po shukar.

Zoran Tairovich koordinatori ko projekti taro Novi Sad phenol kaj ki Srbija isi 36 milje manusha kola kedena gunoja, neka oven salde 10% taro lende 3600 manusha te keren kreativno buti shaj kerol pe baro suksesi. Odoja tani amari vizija, numa akana kereja buti e donatorijencar thaj manushencar kola mangena te azhutinen ki odoja aktivnost thaj shaj te oven nesave tikne start up kreditija.

Akava Tv paketi kotor taro projekti „Život Roma – Rromano đivdipa“, kova sufinansirimo thajrencar taro forutno budžeti, ko fundo taro konkursi basho sufinansiriba taro medijsko sadrzhaj ko 2019.bersh.

 

Related Posts

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *