Video

Institucije, NVO sektor, i volonteri za bolje obrazovanje

Niško naselje Crvena zvezda u kome živi više od 100-nak porodica, zahvaljujući angažovanju Drupe za decu i mlade Indigo, OŠ“Sreten Mladenović Mika“, studenata Filozofskog fakulteta i volontera, dečaći i devojčice od I do VIII razreda imaju pomoć pri učenju, a rezultati su i više nego dobri, pogotovu kad su devojčice u pitanju.

Ovaj prilog nastao je u okviru projekta Romkinje u Srbiji-život iza (ne)vidljivih zidova koje je podržalo Ministarstvo kulture i informisanja. Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne izražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva.

Institucije, NGO sektori, studentija thaj volonterija basho po shukar sikljovipa.

Nishesko beshipasko than Crvena zvezda ano kova djivdinena po buderi taro 100 familije, sebepi tari buti tari Grupa basho čhave thaj terne Indigo, Fundoni sikavni „Sreten Mladenovich Mika“, studentija taro Filozofsko fakulteti thaj volonterija, čhave thaj čhaja taro I dji ki VIII klasa isi olen azhutipa ko sikljovipa, a o rezultatija tane but shukar, em but kana o čhaja ko puchipa.

Keraja buti prekalo projekti telo anav, „Sikavutne, studentija zhaj volonterija basho po shukar sikljovipa taro rromne čhave“. Odova projekti keraja ko amalipa e Fundone sikavnaja „Sreten Mladenovich Mika“, thaj Filozofsko fakultetija ko Nishi. Cilj taro akava projekti po shukar sikljovipa taro rromane čhave taro V dji ko VIII klasa, numa em po shukar profesionalno kompetencije taro manusha kola ka keren amencar buti thaj sikavutne, akana trenutno studentija taro Filozofikano fakulteti thaj sikavutne tari sikavni „Sreten Mladenovich Mika“, o projekti podikeren Rromano sikljovipasko fond, a o projekti ka ovol dji ko čhon juli ko javer bersh, phenol Tamara Simonovich sherutni tari Grupa basho čhave thaj terne Indigo.

E čhaven naje navika te sikljoven, na djanen sar te koristine o pustika thaj sar te chitinen thaj te sikljoven. Isi amen čhave kola phare sikljoven e matematika, tari aver rig isi amen čhave kola kolaj sikljovena thaj shukar sikavutne tane.

O čhave kola avena ko centro e Martina Alija thaj Naza Salijevich, phenena kaj olenge but importantno te oven ko radionice, te sikljoven.

Soj sebepi so tu ave ko Amalikano centro?

Avava odoleske te kerav sa so valjanol ko silkjovipa, te oven man po shukar ocene.

Avava akari so po kaj drom naje mange jasno, sokljovipa tari historija. Erati aljum akate kerdjam vezhba tari historija, o volonteri sikavdja mange so te sikljovav, thaj ko djuma odova ka odgovorinav.

Isi promene sebepi so em baro gendo taro sikavutne kola djana ko mashkarune sikavutne tane čhaja, odova kerol amenge em baro suksesi, thaj odoleja keraja baripa, odoleske soj tane interesuime basho sikljovipa thaj mangena te kerena po shukar plo than, thaj djanena kobor importantno o sikljovipa. Me olendar adjikerava but, adjikerav kaj dajek čhaj tari olende ramosarol Fakulteti. Mashkaro olende isi amen volonterija taro rromane čhaja, odova da amenge suksesi soske isi amen meshimi grupa, so amen insistirina, thaj me gndinav kaj ko avutne bersha ka dikha chachune rezultatija na samo tari amari buti, numa amalikani buti taro savena institucije, phenol i Tamara Simonovich sherutni tari Grupa basho čhave thaj terne Indigo.

Jana Salijevich, anglal o trin bersh sine korisniko taro akava projekti, akana kerol buti sar volonterka ko akava projekti.

Odova sikljovipa sine mange importantno, soske sikljiljum knanchi nevo, thaj dhandlipa kova nashti sine te shunav ko than kaj me djivdinava. Ko radionice sikljiljum but tari diskriminacija taro nasilje thaj avera teme. Ko sikljovipa sine man motivacija te amen o Rroma da shaj te kera sa so mangaja ko sikljovipa. Akana kerava buti ko Amalikano centro sar volonterka po trene grupaja taro I dji ki IV klasa. Akaja buti mange importantno soske shaj odola čhave ka dikhen jek primer pi mande, te jek dive oven samostalno. O čhave tane zainteresuime, e po terni grupa sikavola interesovanje, thaj isiamen interesantne primerija odoleske so ii olen motivacija, a shaj em me da so olencar kerava buti , odoleske so me sijum rromani, dikhena primer pi mande, thaj sikavena intersuipa.

Tama Simonovich phenol; Amen pratinaja o djaipa tro čhave ki sikavni, dikhaja olengere ocene, djaja ko olengere khera te kera lafi olengere dajencar thaj dadencar. Adjahar em on lena than ko akava programi, amenge odova pod importantno te ovol amen olengoro podikeripa, thaj me sijum bahtali te phenav kaj ko beshipasko than Crvena zvezda podikeripa isi, interesuime tane basho sikljipa pe čhavengoro thaj pachav kaj amen sare ka ovol amen po shukar susksesi  taro čhave ko agor taro akava sikljovipasko bersh.

Keraja buti prekalo projekti telo anav, „Sikavutne, studentija zhaj volonterija basho po shukar sikljovipa taro rromne čhave“. Odova projekti keraja ko amalipa e Fundone sikavnaja „Sreten Mladenovich Mika“, thaj Filozofsko fakultetija ko Nishi. Cilj taro akava projekti po shukar sikljovipa taro rromane čhave taro V dji ko VIII klasa, numa em po shukar profesionalno kompetencije taro manusha kola ka keren amencar buti thaj sikavutne, akana trenutno studentija taro Filozofikano fakulteti thaj sikavutne tari sikavni „Sreten Mladenovich Mika“, o projekti podikeren Rromano sikljovipasko fond, a o projekti ka ovol dji ko čhon juli ko javer bersh, phenol Tamara Simonovich sherutni tari Grupa basho čhave thaj terne Indigo.

E čhaven naje navika te sikljoven, na djanen sar te koristine o pustika thaj sar te chitinen thaj te sikljoven. Isi amen čhave kola phare sikljoven e matematika, tari aver rig isi amen čhave kola kolaj sikljovena thaj shukar sikavutne tane.

Naza Saijevich thaj Martina Alija, avena edovno ko centro te sikljoven.

Soj sebepi so tu ave ko Amalikano centro?

Avava odoleske te kerav sa so valjanol ko silkjovipa, te oven man po shukar ocene.

Avava akari so po kaj drom naje mange jasno, sokljovipa tari historija. Erati aljum akate kerdjam vezhba tari historija, o volonteri sikavdja mange so te sikljovav, thaj ko djuma odova ka odgovorinav.

Isi promene sebepi so em baro gendo taro sikavutne kola djana ko mashkarune sikavutne tane čhaja, odova kerol amenge em baro suksesi, thaj odoleja keraja baripa, odoleske soj tane interesuime basho sikljovipa thaj mangena te kerena po shukar plo than, thaj djanena kobor importantno o sikljovipa. Me olendar adjikerava but, adjikerav kaj dajek čhaj tari olende ramosarol Fakulteti. Mashkaro olende isi amen volonterija taro rromane čhaja, odova da amenge suksesi soske isi amen meshimi grupa, so amen insistirina, thaj me gndinav kaj ko avutne bersha ka dikha chachune rezultatija na samo tari amari buti, numa amalikani buti taro savena institucije, phenol i Tamara Simonovich sherutni tari Grupa basho čhave thaj terne Indigo.

Jana Salijevich, anglal o trin bersh sine korisniko taro akava projekti, akana kerol buti sar volonterka ko akava projekti.

Odova sikljovipa sine mange importantno, soske sikljiljum knanchi nevo, thaj dhandlipa kova nashti sine te shunav ko than kaj me djivdinava. Ko radionice sikljiljum but tari diskriminacija taro nasilje thaj avera teme. Ko sikljovipa sine man motivacija te amen o Rroma da shaj te kera sa so mangaja ko sikljovipa. Akana kerava buti ko Amalikano centro sar volonterka po trene grupaja taro I dji ki IV klasa. Akaja buti mange importantno soske shaj odola čhave ka dikhen jek primer pi mande, te jek dive oven samostalno. O čhave tane zainteresuime, e po terni grupa sikavola interesovanje, thaj isiamen interesantne primerija odoleske so ii olen motivacija, a shaj em me da so olencar kerava buti , odoleske so me sijum rromani, dikhena primer pi mande, thaj sikavena intersuipa.

Tamara Simonovich phenol; Amen pratinaja o djaipa tro čhave ki sikavni, dikhaja olengere ocene, djaja ko olengere khera te kera lafi olengere dajencar thaj dadencar. Adjahar em on lena than ko akava programi, amenge odova pod importantno te ovol amen olengoro podikeripa, thaj me sijum bahtali te phenav kaj ko beshipasko than Crvena zvezda podikeripa isi, interesuime tane basho sikljipa pe čhavengoro thaj pachav kaj amen sare ka ovol amen po shukar susksesi  taro čhave ko agor taro akava sikljovipasko bersh.

Related Posts

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *