Početak Posts tagged Beograd mahala
Video

Otvorena teretana u Beograd mahali

Ano drom Blachka ki Beograd mahala e komuna Crveni krst phravdja teretena, ani koja o terne manusha shaj ka trenirinen. Premalo phenipe taro prezidento Milutinovich, ko plani te ani akaja lokacija chivena pe mobilijari basho tikne ćhave thaj te jerol pe tereni basho basketi. Akaja tani trito teretana koja ovola ki teritorija tari akaja komuna. […]