Izbori u Srbiji su završeni, a događaji koji su usledili i koji još traju, ukazuju na to da društvo ulazi u duboku političku krizu. Gde je mesto Romima u takvoj situaciji? Kako ovu zajednicu percipira režim, a kako opozicija?

So palal elekcije?

Elekcije ki Srbija agorishime, a okova so ovola panda trajil, thaj sikavi kaj o amalipa ki hor politikano kriza. Kaj o than e rromengo ki situacija? Sar o rezhimi haljila kava aamalipa, a sar e opozicija – puchljam amare kolga zhurnalisti taro Sarajevo, Dalibor Tanich, redaktori taro portal Newipe.

Kana kedenape nesave politikane kockice thaj kana formirinenape nesavo zor, sa bistrolape … O Rroma sikavenape nekobor dive anglal elekcije, ko kampanje … Odola samo nesave formalno phenipa kola olenge denape … Naje odothe nisave rogramija basho Rroma … A kana nakhena o elekcije o Rroma naje khatinde.

Akana phenav bashi opozicija … bashi olende sine baro luksuz te keren buti ko puchipa taro nacionako minoritetija, em but ko rromane. Bashi olende sine but riskantno te keren bilo so kip li kampanja, a so naje ki funkcija tari politikani smena maj anglal ko Beorad. Odoja tani jek buti. Dujti buti, ki okoja javer rig politikani ekipa sa kerdja te shaj aćhon ko zor thaj te arakhen okova so obezbedindje ko nakhle 15 bersh. Ola iskoristindje e Rromen ki angloelekcijaki kampanja,  dji kaj amen korkore haljiljam kaj odola 2, 3, 5 milje taro olende samo shja te la. Samo tada anglal o deipa o krlo, sijam olenge ki nesavi mapa, ko nesavo radari kote on amende detektuinen. But shukar djanena kote sijam, but shukar djanena Amari socijalno, maj anglal ekonomiaki buti thaj odola krle kinenape. Tada o Rroma interesantne sar politikano trupo.

O Dalibor ikalji phenipa kaj adjahar sar e buti , e Rromenge ka ovol phare bilo ko te avol ko zor.

Ko svako 4 bersh te avol dji ko hor politikane promene, te sa menjinipe o zor, amenge odova nishta na znachinol. Amen ka ova ko jek than. Naje amenge ani buti soske odova mahreba naje amaro politikano mahreba, sebepi so na laja direktno than odothe. Na laja than ko politikano djivdipa tari Srbija, numa samo sar manipulativno procesi. Na laja than ko politikano procesi sar khoni ko isi ole potencijalno politikano zor, sar avutno ingarutno taro politikane finkcije.

Djenet Koko tani aktivistkinja , zhurnalistkinja thaj fotografi. Phenol kaj isi amen pharo drom taro politikano djivdjojba.

Sar rromano amalipa amen valjanol te puchamen da li isiamen validno rromane liderija thaj liderke. Me pachav kaj isi amen. Maj anglal valjanol te mapirinaolen thaj te da olen zoralipa te ikljoven ple gndipaja sebepi taro poshukar than tari rromani populacija. Odovaj odova so shaj te kerolpe ten a dikhen amen sar jek masa koja kolaj kinelape. Taro odola liderija adjikeripe te motivishinen maj angle e ternen ten a oven apolitichna numa ten a nashen tari akaja phuv.

Sar so e opozicijake gndipa thaj ideje avena taro narodo, numa te phenav ko NVO sektor, akana ten a kuvav ko odova koj chachutnno ko odova than, a koj okova so dikhena ole sar pokimo taro avrijalutno faktori, numa o zastupnikija taro neve ideje valjanol te oven manusha ano kola isi olen o manusha pachavipa. Nashti ovola te sare pachan ki jek opcija, odova djanolpe, numa pale iranavape ki okoja tachka, odova I o sikljovipa, numa djngavdi masa taro jek minorieti. Kana ka ovol amen gendo kobor valjanol taro odola edukuime, shaj po kolaj te mapirinaolen, te ćhiva olen ko javne institucije kote ka keren buti ko sa o oblastija kola amenge importantno. Gndinava kaj o djuvlja sposobna bashi odoja buti, em ako isi predrasude. Ola bi shaj ovenaj shukar liderke. Me dikhava nesave djuvljen. E, akana puchipa, ako tane daja, shaj te sa akaja buti kerol, soske pritisko baro.

Basho panda informacije shunen amari emisija!

Related Posts

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *