Projekti Projekti 2023 Život u senci - Dživdipa ko garavdipa

Da li mladi i obrazovani Romi mogu da promene političku situaciju?

Često slušamo o tome da je politika svuda oko nas. Bez obzira da li se njome bavimo ili nas ona naročito interesuje, ona svakako utiče na naše živote. Romska nacionalna manjina u Srbiji decenijama unazad se bori za svoja prava, ali pre svega preko organizacija civilnog društva. Jednostavno nema konkretnog političkog delovanja, niti istaknutih partija, kako je to recimo uređeno kod drugih pripadnika manjinskih zajednica. Odgovore na pitanja, kako sve to promeniti i šta je neophodno učiniti da se politička participacija Roma i Romkinja u Srbiji poboljša, zatražili smo od mladih studenata i aktivista romske zajednice, koji žive u Novom Pazaru i Tutinu, od Marina Ibiševa i Muharema Ljatifija.

Da li terne thaj edukuime Rroma shaj te menjinen e situacija ki politika?

But droma shunaja kaj e politika sa trujal amende. Bizo diferenta da li olaja sijam numa odoja interesini amen, oj kerela but dikhipa ko amaro djivdipa. Rromano nascionako minoriteti ki Srbija bershenca marelape basho ple hakaja, numa maj anglal prekalo organizacije taro civilno sektori. Naje kolaj chachuno politikano keriba buti, numa djandle partije, sar soj odova kerdo em ko avera minoritetija. Phenipa ko akala puchipa, sar te odova menjinipe thaj so valjanol te kerolape te politikani participacija taro Rroma thaj Rromnja ki Srbija ovol po shukar, rodindjam taro terne studentija thaj aktivistija taro rromano amalipa, kola djivdinena ko Novi Pazar thaj Tutin, taro Marin Ibishev thaj Muharem Ljatifi.

Gndinav kaj e Rromenge interesija naje sikavde ko Parlamenti sar valjanol. Valjanol te ovol rromani politikani partija thaj te oj ljol thaj ko keriba tari rashtraki politika. Gndinav kaj akana nijek politikani partija ki Srbija na sikavi sar valjanol interesija taro rromano amalipa. Elekcijko census valjanol te ovol po tikno sar bi predstavnikija taro rromano amalipa ovolaj olen autenticno predstavniko ko parlamenti. Definitivno naje politikano mangipa taro aktuleno zor te kerelape rromani politikani partija. Rromano amalipa valjanol te ovol ole plo predstavniko ko Parlamenti sar em avera minoritetija. O manusha djivdinena ko baro chororipa, odolekse importantno te ovol autenticno rromani politikano rig.Soske na?

Kerdjam lafi em politikane predstavnikijencar thaj aktivistijencar taro rromano amalipa tari Rashko oblast, e Martaja Djukanovich thaj Shaip Mustafi, kol phendje amenge kaj politikani buti e Rromegi importantno segmenti te o rroman amalilpa djala anglal, numa ola na dikhena mangipa te akaja politikani struktura mukhol olen.

SEMI but lungo periodi dolaj savena analize ko puchipa tari politikani participacije taro minoritetija. Amen dikhaja sa o elekcijake ciklusija thaj daja amare gndipa thaj izveshtaija. Basho nakhle elekcije, jek tari importantno preporuka koja o CEMI dindja, sine participacija e rromengi ko odola elekcije. . Koja valjandja te ljol jekhutno statusi sar em avera nacionake minoritetija. Amende naje amen predstavnikija ko nacionako parlamenti. Ako dikhaja e situacije ko regioni,amen aćhovaja palal. Gndinav kaj pohari menjinelape e situacija ko amalipa thaj ka avol nevi generacija taro terne thaj edukuime Rroma kola shaj ka loborinena basho adjahar politikako reso.

Dikholape kaj o problemija e Rromenge aćhovena nadikhle. Ola samo kedenape thaj olengo reso naje. Politikane buchaja taro puchle, terne thaj edukuime Rroma thaj Rromnj slika taro djivdipa e RRomengo po sig ka menjinipe. Numa da li odova ka ovol numa, kana odova ka ovol, puchenape o bare partije, numa struktura kola ko zor.

Related Posts

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *