Vesti Vesti

Počeo upis prvaka 2017/18

Upis prvaka u osnovnu školu

Roditelji su dužni da upišu svoju decu u osnovnu školu ukoliko ona imaju najmanje šest i po i najviše sedam i po godina, na početku školske godine.

Školsku 2017/2018 godinu upisuju učenici rođeni u periodu od 01.03.2010. do 28.02.2011. godine. Upisna procedura obavlja se u skladu sa svim zakonima Republike Srbije koji obuhvataju ovaj proces, procene Ministarstva prosvete su da će ove godine u školskje klupe sesti 68.000 do 70.000 mališana. Upis se obavlja u sekretarijatu škole i traje zvanično naredna tri meseca, ali su iskustva pokazala da se deca upisuju i u julu i avgustu.

Koja škola se upisuje?

Odabir škole vrši se u zavisnosti od teritorije koju obuhvata područje škole. Svaka osnovna škola dužna je da upiše sve buduće prvake sa područja koje joj je dodeljeno. Postoji mogućnost da škola upiše i učenike sa područja nekih drugih škola, ali samo uz zahtev roditelja i ukoliko to dozvoljavaju kapaciteti škole.

Rok za podnošenje zahteva za upis deteta ističe 1. februara kalendarske godine u izabranoj školi kako bi dete od prvog septembra pohađalo prvi razred.

Kada se vrši upis dece u osnovnu školu?

Tačan datum upisa prvaka nije utvrđen nijednim propisom ili zakonom, ali je period od 1. aprila, pa do kraja maja, namenjen upisu budućih prvaka u osnovne škole.

Sistematski pregled

Sistematski pregled dece pred upis u prvi razred osnovne škole obavlja se kod pedijatra koji na osnovnu pregleda drugih specijalista određuje procenu zdravstvenog stanja deteta. Nakon pregleda pedijatar izdaje potvrdu koja se prilaže prilikom upisa deteta u osnovnu školu.

Zrelost deteta za pohađanje osnove škole ispituje školski psiholog.

Dokumenta za upis u osnovnu školu

Dokumenta potrebna za upis prvaka u osnovnu školu:

  • Izvod iz matične knjige rođenih
  • Uverenje o pohađanju predškolskog programa
  • Dokaz o lekarskom pregledu deteta
  • Dokaz o prebivalištu roditelja

Izuzetak predstavljaju učenici iz osetljivih društvenih grupa koji imaju mogućnost da se upišu bez dokaza o prebivalištu roditelja i potrebne dokumentacije.

Testovi za ispitivanje budućih prvaka

Testiranje budućih prvaka vrše psiholog i pedagog škole na maternjem jeziku. Pri testiranju dece primenjejuju se standardni postupci i instrumenti koji su preporučeni od strane ovlašćene stručne organizacije.

Ukoliko školski pedagog ili psiholog nisu u mogućnosti da testiraju dete na njegovom maternjem jeziku u takvim slučajevima angažuje se prevodilac na predlog saveta nacionalne manjine, čiji jezik dete govori.

Raniji upis dece u prvi razred

Deca starosti od šest do šet i po godina mogu da se upišu prvi razred, ali tek nakon provere spremnosti za polazak u osnovnu školu koja se vrši od strane školskog psihologa. Prilikom testiranja primenjuju se instrumenti i postupci preporučeni od strane nadležnih stručnih organizacija.

Na osnovu urađenog testiranja, psiholog škole preporučuje:

Ukoliko roditelj iz bilo kog razloga sumnja u odluku o odlaganju upisa, može da podnese zahtev za ponovno testiranje komisiji škole. Komisiju škole sačinjavaju: pedagog, psiholog, učitelj i pedijatar. Nakon ponovnog ispitivanja o spremnosti za upis, komisija donosi odluku o upisu deteta u prvi razred ili odlaganju upisa na godinu dana i pohađanja predškolskog programa.

Kasniji upis dece u prvi razred

Ukoliko dete nije upisano u prvi razred usled zdravstvenih problema ili nekog drugog razloga, a starije je od sedam i po godina, može se upisati u prvi ili odgovarajući razred nakon provere znanja.

Upis posebnih grupa učenika

  • Upis u osnovnu školu učenika sa smetnjama u razvoju

Osnovnu školu za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju, upisuju učenici na osnovnu mišljenja interresorne komisije zadužene za procenu potreba za pružanjem bilo kakve dodatne obrazovne, zdravstvene ili socijalne podrške i uz saglasnot roditelja.

Pročitaj više http://osnovneskole.edukacija.rs/upis-u-osnovne-skole

 

Related Posts

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *