"Romski život kroz naš objektiv!“ - “Roma life through our lens!” Projekti Projekti 2022

Nova Uredba o energetski zaštićenom kupcu, da li će biti od koristi ljudima kojima je namenjena?

47-mo godišnji nišlija Emran Haziri sa svojom petočlanom porodicom nikada nije koristio državne beneficije za manji račun električne energije.

“Ja struju redovno plaćam, račun mi je leti oko 5 hiljade dinara a zimi pa I do 10 hiljada, I samo da znate ne grejem se na struju, kupujem drva svake godine po 12 kubika I to je to. Primam socijalu I dečiji dodatak za troje dece, nikad nisam koristio beneficije za struju.”

Vlada Republike Srbije usvojila je novu Uredbu o energetski zaštićenom kupcu koja je stupila na snagu 17. decembra . Kako kažu iz Ministarstva, ovom odlukom prošireni su kriterijumi za olakšice najugroženijeg sloja stanovništva.

Uslovi za sticanje tog statusa su ukupan mesečni prihod domaćinstva, broj članova domaćinstva, imovno stanje, ostvareno pravo na socijalnu pomoć, dečiji dodatak ili uvećani dodatak za pomoć i negu drugog lica i zdravstveno stanje člana domaćinstva.

Prethodni dug za prirodni gas, električnu ili toplotnu energiju ne isključuje mogućnost sticanja statusa energetski ugroženog kupca, stoji Uredbi. 

Status energetski ugroženog kupca mogu da dobiju jednočlana domaćinstva čija ukupna mesečna primanja ne prelaze 21.074 dinara. Za porodice sa dva člana gornja granica prihoda je 33.402, a tročlana ne smeju da premaše 45.729 dinara. Granica prihoda za četvoročlano domaćinstvo je 58.057 dinara.

Za petočlanu porodicu prihodi treba da budu do 70.384 dinara da bi ostvarili to pravo. Za šestočlano domaćinstvo taj limit je 82.711 dinara, a za porodice sa više od šest članova, za svakog dodatnog pojedinca dodaje se 12.327 dinara.

Prema kriterijumu „imovno stanje“, ukupna površina stambene jedinice za jednočlana domaćinstva ne sme da bude veća od 40 kvadrata, a za dvočlana od 58 kvadratnih metara. Maksimalna površina za porodice sa tri člana je do 66, a sa četiri člana do 74 kvadrata. Limit za petočlana domaćinstva je do 87 kvadrata, a za šestočlana i veća do 96 kvadratnih metara.

Kako piše u usvojenoj Uredbi Vlade Republike Srbije pravo na status energetski ugroženog kupca imaju primaoci socijalne pomoći, dečjeg dodatka ili uvećanog dodatka za pomoć i negu drugog lica.

 Taj status ima i domaćinstvo čiji član koristi medicinske aparate ili uređaje neophodne za održavanje zdravlja, a za čiji rad je potrebno napajanje iz elektromreže i kome obustavom isporuke struje može biti ugrožen život ili zdravlje. Domaćinstvo koje ima takvog člana treba da uz zahtev podnese i izveštaj lekara o korišćenju medicinskih aparata, ugovor o snabdevanju i poslednji račun za isporučenu struju. 

Energetski ugroženi kupac u toku jedne kalendarske godine može da se opredeli za umanjenje mesečnog računa za korišćenje samo jednog energenta, propisuje Uredba Vlade Republike Srbije. 

Kod električne energije olakšica se primenjuje tokom čitave godine, dok se umanjenje obaveza za gas i toplotnu energiju primenjuje tokom zimskih šest meseci, pa građani u obrascu treba da navedu na koji energent se odnosi zahtev.

Milan Aleksić, pomoćnik ministra rudarstva i energetike gostujući na  RTS-u naveo je primer tročlane porodice koja je do sada prosečno plaćala račun za električnu energiju 4.700 dinara, ona ako ostvari status energetski zaštićenog kupca, ona može da dobije popust 1.565 dinara na taj račun. Dok, kako kaže, jednočlano domaćinstvo koje živi u 33 kvadrata ima pravo na 60 odsto popusta na toplotnu energiju, ako prosečno sada plaća 3.940 dinara, a sa popustom ima umanjenje od 2.300 dinara.  Aleksic je napomenuo je da je država obezbedila i za građane koji ne ispunjavaju kriterijume, a štede energiju, dobiju popuste od 15 do 30 posto.

 Podnosilac zahteva za dobijanje statusa energetski zaštićenog kupca treba da navode  adresu i površinu stambene jedinice i pravni osnov korišćenja. Novina koju uvodi ova uredba je da  seosko domaćinstvo može da stekne status ugroženog kupca bez obzira na površinu stana, odnosno kuće. U zahtevu se upisuju i podaci o snabdevaču prirodnog gasa, odnosno električne ili toplotne energije.

U slučaju da podnosilac nema ugovor o snabdevanju nekim od ovih energenata, odnosno ukoliko račun ne glasi na njegovo ime, treba da priloži ugovor, javnu ispravu ili neki drugi dokument kojim se dokazuje po kom pravnom osnovu domaćinstvo boravi u stambenoj jedinici, kao što su ugovor o zakupu stana, odluka suda ili sličan dokument.

Ispunjenost uslova za sticanje statusa energetski ugroženog kupca nadležni u gradskoj ili opštinskoj upravi utvrđuju uvidom u podatke iz službene evidencije i dužni su da u roku od 30 dana odgovore na zahtev. Njihova obaveza je i da podatke o građanima koji su stekli ovaj status dostavljaju energetskom snabdevaču svakog meseca.

Zahtev za popust se podnosi na obrascu ZEUK2 koji se objavljuje na internet stranicama Ministarstva energetike i jedinica lokalne samoupravese, a podnosi se odeljenju za socijalna pitanja u opštini ili gradu, prema mestu prebivališta, odnosno boravišta

Svim ovim izmenama omogućeno je da umesto dosadašnjih 68 hiljada domaćinstava povoljnosti koristi 191 hiljada najugroženijih porodica. Za ovu namenu predlogom budžeta Vlade Republike Srbije za narednu godinu opredeljeno je 4 milijarde dinara umesto dosadašnjih 1,3 milijarde dinara, stoji, izmedju ostalog na sajtu Ministarstva  rudarstva I energetike Vlade Republike Srbije.  

Nadamo se da će Emran I njemu slični iskoristiti ovu mogućnost I koliko toliko smanjiti svoje račune za struju.

“Projekat „Romski život kroz naš objektiv!“ se realizuje je u okviru Programa malih medijskih grantova koji finansira Ambasada SAD a administrira Media i Reform Centar Niš. Stavovi, mišljenja i zaključci izneseni u projektu nužno ne izražavaju stavove MRCN i Ambasade SAD već isključivo autora.“

Related Posts

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *