Novi zakon o legalizaciji, koji je u pripremi, trebalo bi da konačno reši problem čak „dva miliona“ bespravnih objekata.

Najvažniji je da će iz procesa ozakonjenja biti izbačeni uslovi koji su dosad najviše komplikovali proceduru. To su, kako „Novosti“ nezvanično saznaju, preskupi projekti izvedenog stanja i definisanje minimuma rešenih imovinskih prava. Ukoliko ovaj pokušaj uspe, svi će biti na dobitku. Građani će dobiti veću vrednost kvadrata, moći će njima da trguju, a bruto društveni proizvod će porasti za sedam odsto.

Koliko će ovaj „NOVI ZAKON O LEGALIZACIJI“ prepoznati romska naseljakojih u Srbiji ima 702, još uvek je nepoznanica!

Postupak legalizacije kuće

Da biste izvršili legalizaciju kuće neophodno je da kuća bude izgrađena do 2018. godine. Objekti izgrađeni nakon ovog perioda ne potpadaju pod ozakonjenje, tj legalizaciju. Katastar će vam izdati uverenje da se na orto snimku vidi da je objekat izgrađen do ove godine. Da biste izvršili uspešno ovaj postupak neophodno je da imate pravni osnov, odnosno dokaz odakle vam ta zemlja i vlasništvo nad njim. Takođe treba vam geodetski elaborat i projekat zadečenog stanja. Kada prikupite ova tri elementa, u određenom broju primeraka ceo postupak se seli u opštinu na kojoj se nalazi objekat koji legalizujete pod brojem za koji ste podneli legalizaciju. Nakon toga, opština pregleda dokumentaciju, geodetski deo šalje katastru na pregled i elebarat koji daje na disku. Primera radi, imate prizemlje vam je ucrtano u katastru, a sprat i potkrovlje koje gradite nije upisano u katastru. Sve to geometar mora da uradi da bi se adekvatno uknjižilo.

Rokovi legalizacije objekata

Ono što je česta dilema u praksi je da li su predmet legalizacije i oni objekti za koje je podnet zahtev za legalizaciju u skladu sa ranije važećim kojim je bila uređena legalizacija objekata. Odgovor je potvrdan, ali opet sa malim napomenama – uvažavaju se zahtevi do 29. januara 2014. godine. Zakonom o ozakonjenju objekata predviđeno je mogućnost da nadležni organ ranije dostavljenu dokumentaciju prihvati kao dokumentaciju propisanu novim Zakonom, ako po sadržini odgovara dokumentima propisanim novim Zakonom. Predmet ozakonjenja je i objekat za koji nije podnet zahtev za legalizaciju u skladu sa ranije važećim zakonom, a koji je vidljiv na satelitskom snimku teritorije Republike Srbije iz 2015. godine, za čije sprovođenje je nadležna jedinica lokalne samouprave.

Neophodna dokumentacija i takse

Ono što je od prvorazrednog značaja za građane je i ostala dokumentacija koju je neophodno pribaviti, ali i platiti. Zakonodavac propisuje obavezu pribavljanja izveštaja o zatečenom stanju objekta čiji sastavni deo je i elaborat geodetskih radova za nezakonito izgrađeni objekat. Na kraju još preostaje obaveza da se plati taksa za ozakonjenje. Visina takse zavisiće od klase, površine i namene objekta, kao i načina korišćenja objekta. Ono čime se hvale donosioci zakona je nizak novčani iznos koji će se morati platiti na ime takse, što je kako kažu značajni korak napred u odnosu na prethodnoi zakon koji nije vodio računa o prosečnom srpskom džepu. Sada je novi zakon odredio znatno niže iznose taksi koji se imaju platiti, pa na primer taksa za legalizaciju objekata do 100kvm iznosi 5.000 dinara. Predviđena je posebna kategorija građana koja je oslobođena plaćanje takse i to: ljudi sa invaliditetom, korisnici socijalne pomoći, kao i samohrani roditelji, ali uz uslov da su vlasnici kuća ili stanova do 100 kvm. Naravno, neophodno je dostaviti dokaz o tome da je neko koristnik socijalne pomoći itd., te da bi mogao biti oslobođen plaćanja takse. 

Kako se kreću cene taksi za legalizaciju objekata?

Visina takse zavisi od klase, površine ali i namene objekta koji se legalizujuju. U najavi novih pravnih propisa najavljeno je da će visina naknada biti mala, kako bi se na taj način podsakao celokupan proces legalizacije.

Nakon što se utvrdi da postoji mogućnost ozakonjenja, obaveštava se vlasnik nezakonito izgrađenog objekta da u roku od 15 dana od dana obaveštenja da plati taksu za ozakonjenje, koja je propisana zakonom. Ako vlasnik nezakonito sagrađenog objekta ne dostavi dokaz o plaćenoj taksi nadležni organ će rešenjem odbaciti zahtev.

Konkretno, za pojedinačne objekte koji imaju do 100 kvadrata, taksa iznosi 5.000 dinara. Za kuće koje imaju od 100 do 200 kvadratnih metara, takva taksa iznosi 15.000 dinara, a za one objekte koji imaju od 200 do 300 kvadrata vlasnici moraju da plate 20.000 dinara.

Za porodične stambene objekte korisne površine preko 300 m2, plaća se taksa za ozakonjenje u iznosu od 50.000 dinara. Za stambene i stambeno poslovne objekte namenjene tržištu koji se sastoje od više stanova i drugih posebnih delova, korisne površine do 500 m2 i komercijalne objekte do 500 m2, plaća se taksa za ozakonjenje u iznosu od 250.000 dinara.

„Izradu ovog teksta omogućio je EUROPEAN endowment for democracy. Sadržaj i stavovi izneti u ovom tekstu predstavljaju stavove autora projekta „ Dodatna podrška EU medijima u Srbiji tokom pandemije COVID-19 – Podrška Roma World“ i nužno ne izražavaju stavove EUROPEAN endowment for democracy.“ 

Related Posts

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *