Vesti Vesti

Kvalitetnije stanovanje Roma uz mentorsku podršku!

Tim za socijalno ukljucivanje i smanjenje siromastva, zbog velikog interesovanja, odlucio da na javni poziv za mentorsku podrsku mogu da se prijave svi gradovi i opstine Republike Srbije. Na linku u nastavku mozete videti ovu izmenu na  web stranici:http://socijalnoukljucivanje.gov.rs/rs/javni-poziv-za-pruzanje-mentorske-podrske-u-pripremi-koncepta-predloga-projekta-za-konkurs-ipa-2013-obezbedivanje-trajnih-stambenih-resenja-i-poboljsanje-infrastrukturne-u-romskim-naseljima/   NAPOMINJEMO DA JE TIM ZA SOCIJALNO UKLJUČIVANJE I SMANJENJE SIROMAŠTVA ODLUČIO NA DAN 12. AVGUSTA 2016. GODINE DA NA JAVNI POZIV MOGU DA SE PRIJAVE SVI GRADOVI I OPŠTINE REPUBLIKE SRBIJE, USLED VELIKOG INTERESOVANJA ZA JAVNI POZIV. POŽELJNO JE DA SE KONCEPT PREDLOGA PROJEKTA DOSTAVI NA ENGLESKOM JEZIKU U DATOM FORMULARU.

Lokalne samouprave i/ili udruženja građana svoje koncepte predloga projekta, u vidu popunjenog formulara, mogu proslediti Timu najkasnije do 22. avgusta 2016. godine, pod sledećim uslovima:

  • koncept predloga projekta zadovoljava sve sledeće formalne kriterijume konkursa: uslove za apliciranje (tačke 2.1.1., 2.1.2 u smernicama konkursa), tip aktivnosti koje mogu biti podržane (tačka 2.1.4. u smernicama konkursa) i troškove koji mogu biti pokriveni za predložene aktivnosti (tačka 2.1.5. u smernicama konkursa);
  • lokalna samouprava na čijoj teritoriji će se projekat realizovati ima angažovanog koordinatora za romska pitanja ili drugo službeno lice zaduženo za poslove unapređenja ljudskih prava i/ili položaja osetljivog stanovništva;
  • udruženje građana koje je nosilac ili partner na projektu realizovao je svoje aktivnosti u prethodnom periodu na teritoriji lokalne samouprave na koju se koncept predloga projekta odnosi,
  • lokalna samouprava i/ili udruženja građana realizovala su proces konsultacija sa stanovnicima romskog naselja o rešenjima koja će unaprediti njihovo stanovanje i na osnovu tih informacija su razvile koncept predloga projekta. Proces konsultacija (realizovan za potrebe apliciranja na ovaj konkurs ili za neke druge potrebe u ranijem periodu) može biti ilustrovan u pisanoj formi (kroz izveštaj o prikupljenim informacijama) i/ili audio-vizuelnoj formi (kroz snimljene intervjue, dokumentarne video klipove, fotografije sa realizovanih radionica i sl.

Prijava treba da sadrži (na srpskom ili engleskom jeziku):

  • koncept predloga projekta u priloženom formularu na srpskom ili engleskom jeziku (Napomena: formular na srpskom jeziku predstavlja nezvaničan prevod prvog dela originalnog formulara i treba ga koristiti samo za nezvanične svrhe),
  • dokaz/izjavu lokalne samouprave o angažovanju koordinatora za romska pitanja ili drugog službenog lica zaduženog za poslove unapređenja ljudskih prava i/ili položaja osetljivog stanovništva,
  • informacije o iskustvu i aktivnostima udruženja građana na teritoriji na koju se koncept predloga projekta odnosi,
  • dokaz o sprovedenim konsultacijama sa krajnjim korisnicima o konceptu predloga projekta.

Prijave se dostavljaju do 22. avgusta na e-mail adresu dragana.jovanovic@gov.rs. Prijave koje ne zadovoljavaju navedene uslove neće biti razmatrane za pružanje mentorske i savetodavne podrške. Popunjen formular i prateću dokumentaciju možete poslati na engleskom ili srpskom jeziku. Za sve informacije ili pojašnjenja možete se obratiti na email adresu: dragana.jovanovic@gov.rs do 15.08.2016. godine.

Više informacija na gore pomenutom linku.

 

 

Related Posts

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *