Vesti Vesti

Konkursi, konkursi, šta je šta?, ko je kome odgovoran?

Saopštenje za javnost

Povodom izjave Lokalnog antikorupcijskog foruma Grada Niša, koje je preneo portal Gradjanin.rs da je Uprava za kulturu Grada Niša platila „projekat“ za besplatne preporuke, a u cilju tačnog informisanja građana Niša, imamo odgovornost i obavezu da reagujemo ovim saopštenjem.

Naime, Media i reform centar Niš je na javnom konkursu koji je Grad Niš objavio 06.11.2105. godine aplicirao predlogom projekta pod nazivom „Unapređivanje profesionalnih i etičkih standarda u oblasti javnog informisanja kroz razvoj mehanizama za utvrđivanje i ostvarivanje javnog interesa“.

U okviru projekta koji smo realizovali, pored izrade dokumenata koji sadrže preporuke za unapređenje sprovođenja konkursa, reviziju tema od javnog interesa koje konkurs treba da obuhvati, bliža merila i način bodovanja prilikom ocenjivanja projekata, predlog projekta koji smo podneli predvideo je i set drugih aktivnosti, među kojima su bile i organizacija okruglog stola, obuka za novinare u oblasti pisanja projekata, kao i produkcija dokumentarnog filma sa temom javnog interesa (više o projektu putem linka: http://mirc.rs/set-preporuka-za-razvoj-mehanizama-za-utvrdivanje-i-ostvarivanje-javnog-interesa-u-medijskim-sadrzajima-i-unapredivanje-profesionalnih-i-etickih-standarda-u-oblasti-javnog-informisanja/).

Učešće u našim projektnim aktivnostima uzeli su predstavnici svih medija čiji su projekti sufinansirani u 2015. godini na konkursu Grada Niša za proizvodnju medijskih sadržaja, a takođe je anketirano blizu 200 građana Niša. Okruglom stolu prisustvovali su predstavnici medija, nevladinog sektora i lokalne samouprave, kao i medijski eksperti među kojima ističemo i prisustvo predsednika NUNS-a g. Vukašina Obradovića. Obuku iz oblasti pisanja projekata za čije smo potrebe angažovali iskusne projekt menadžere iz civilnog društva u Nišu, kao i iz NUNS-a, prošlo je 20 medijskih radnika, dok je dokumentarni film o javnom interesu građana Niša, uspešno produciran najviše zahvaljujući doprinosu najboljih prošlogodišnjih diplomaca sa Departmana za žurnalistiku Filozofskog fakulteta u Nišu, na šta smo posebno ponosni.

Pomenute aktivnosti realizovane su u predviđenom roku i na pofesionalan način, kakav se i očekuje od organizacije koja se pisanjem i sprovođenjem projekata bavi već deset godina i koja je za isto to vreme ostvarila dugoročna partnerstva sa domaćim, inostranim i međunarodnim institucijama i organizacijama, među kojima su reprezentativna strukovna udruženja, Ministarstvo kulture i informisanja, Kancelarija za saradnju s civilnim društvom Vlade Republike Srbije, Delegacija Evropske unije u Srbiji, Misija OEBS-a u Srbiji, Ambasade SAD, Velike Britanije, Francuske, kao i druge brojne organizacije iz Srbije i inostranstva.

Sve prethodno navedeno nedvosmisleno ukazuje da je izjava predstavnika LAFa da je Uprava za kulturu Grada Niša “platila 480.000 dinara za besplatne preporuke” potpuno netačna.

S tim u vezi, smatramo da se ovakvim neistinitim i nepotpunim tvrdnjama višestruko može naneti šteta organizacijama koje se zalažu za transparentno i odgovorno društvo, predstavljajući ih javnosti na negativan način.

Istovremeno se postavlja pitanje zašto predstavnici LAFa nisu našli za shodno da saznaju potpune informacije od Media i reform centra Niš. Za to čak nije bio potreban poseban veliki napor, jer se sve ove informacije uredno nalaze na našem sajtu.

Sudeći po ranijim izjavama predstavnika LAFa i BIRODI-ja u vezi sa našim prethodnim radom na polju transparentnosti rada javnog sektora, isti je nepotrebno je doživljen kao konkurentan. U prilog tome govori i naša posvećenost uspostavljanju LAFa kroz pružanje podrške prilikom njegovog samog formiranja, kao i kod organizacije redovnih sastanaka, javnih događaja, rada komisija, prosleđivanja saopštenja medijima, koje smo na zahtev predstavnika LAFa sprovodili u delo. Sve to bez ikakve novčane nadoknade.

Borba protiv korupcije je važna za sve nas. Međutim, da bi ona bila svrsishodna, potrebno je imati pažljiv i detaljan pristup istraživačkom radu. Prikupljanje činjenica zahteva preciznost, temeljitost, kao i potvrdu i potkrepljenje svih informacija koje se prezentuju u javnosti. Tako da je zaista nepotrebno da se senzacionalističkim izjavama po svaku cenu privuče pažnja građana. Neadekvatan pristup istraživačkom radu može samo dovesti do diskreditacije LAFa, što nikako nije u javnom interesu.

Sve navedeno saopštavamo javnosti sa punom odgovornošću, a sa jedinim ciljem da građani Niša ne budu dovedeni u zabludu. Takođe, o kredibilitetu i integritetu naše organizacije svedoči sam naš rad, koji je usmeren ka razvoju kulture dijaloga, kao i stvaranju boljeg društva sa jakim i kredibilnim institucijama.

I na kraju, a u cilju javnog interesa građana Niša, tražimo od predstavnika LAF-a Niš da prilikom narednog obraćanja javnosti iznesu potpune i tačne informacije i izbegnu paušalne ocene i zauzimanje neargumentovanih stavova.

U Nišu, 29. marta 2016. godine tim Media i reform centar Niš

Related Posts

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *