I mi se pitamo - Amen da puchamen

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za kupovinu seoskih kuća u Kragujevcu

Prenaseljenost, loša infrastruktura, mali broj stambenih jedinica, neki su od problema romskih naselja u Kragujevcu. Pored toga, većina Roma ne poseduje odgovarajuću dokumentaciju o vlasništvu nad svojim domovima ili zemljištem, što dodatno komplikuje probleme stanovanja, konstatuje se u Lokalnom akcionom planu za inkluziju Roma.

Ministarstvo za brigu o selu je nedavno otvorilo konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za kupovinu seoskih kuća. Koliko je među romskim porodicama koje nemaju adekvatan krov nad glavom interesovanje za otkup seoskih domaćimstava uz pomoć države?

“Izradu ovog audio-materijala omogućilo je Ministarstvo za kulturu i informisanje Republike Srbije.
Sadržaj i stavovi izneti u ovom audio-materijalu predstavljaju stavove autora projekta „ I mi se pitamo! – Amen da puchamen!“, koji je podržan na Konkursu za sufinansiranje medijskih sadržaja namenjenih nacionalnim manjinama i nužno ne izražavaju stavove Ministarstva za kulturu i informisanje Republike Srbije.”

Konkurs basho kinipa khera ko gava ko Kragujevac

Buthprenaseljeno, loshno ifrastruktura , thikno numero stambeno jedinica , nesave thane khotar problemija romane naseljija kho Kragujevac . Pashoodova , phobuderi Roma  naneolen dokumentacija khotar vlasnishtvo upre phe khera numa phuvija , so dodtano komplikujinen problemija beshipaskho , konstatujinol kho lokalno akciono plan vash ikluzija Romengi.

Ministarstvo  vash briga khotar gav thano sigate pravdja konkurs vash dodela bizoirinipha sredstvijengovash khiniba gaveskhe khera . Kozom thane mashkar romane porodice save naneolen adekvatno krov  upro shero interesovanje vash khiniba gaveskhe domachinstvija uzalo pomoch drzavakho vakheraja e Zoran Pavlovic , kordinatori vash romane puchiba khi Skupshtina diz Kragujevac .

Pa khi sushtina nane baro interesovanje khotar khiniba gaveskhe domachinstvija khotar razlog so negde  romani zajednica khi osnova bavinolphe , ako thane kho sistemi socijalne zashtite nesave dodatne zanimanje , tipi nesave trgovine kho buvljakija numa kediphe sekundarne sirovine ,  odova thano palen negde ano sredishte  nego kho gav .  Ali palem khotar dujto rig gaveskhe domachinstvija , vakherav sar nekho kho djivdinela khi priroda  hem shaj kherav paralela iskustveja , thani adobokhar intersesathno  khotar razlog so shaj te ponudinol khe akhija situacija  khe akhija moguchnost  razvoja  khe odova  poljoprivrednom  nivo , hem khe odova nachin  shaj te obezbedinen phe  namernice , , hem odova nedostatakh budjetiskho  porodicakho khe odova nachin. Adjukare khana bi shaj  hari zamenina  o teze  hem sar na oja  primamljivo . Kozom o svest , khera khe odova hem vakhera . Kad god mange nesavi porodica pojavinolphe pokushinav te pravav olenge doija buhuli slikha te dikha .

Anglederr bersha diz Kragujevac  spovodindja  thani nesave razlichita programija podrshke stambeno zbrinjavanje , najbuderi zahvaljuina  lovenge khotar donathorskho program . Romane liderija bari nada thane anlgeder  bersh  mukhle  kho IPDA fondija , nadindjephe khaj lencar  problemi beshipha ka mrdinela khotar mulo than .Bozidar Nikolic khotar  udruzenje Romanipen ,objasninol khaj khi sushtina haricani neshto promenindja phe .

Khi zal , amenge odova buth puti desinoplphe hem kho razlichita pozivija  save odredjene donatorija praven kho polje podrshke  socijalno iklkuzija Rom3engi tumen isi na objedineno naspecifikhovano  grupa , numa objedinjeni vikhiba vash osetljive grupe . Hem khana thumen praven adjukarte neshto definishinenphe sa o osetljive gruphe hem thumen na lena advekhatno podrshka  okholenge save odola mere namenime .Hem odova tephena sluchaj e pretprisutnom  pomoch , vikhimo ,,ipom2018 “, vikhiba  savo sine pravdo . Me sinema aktivno rola, hem diskusija khe odija tema menadzerkha odole programiskho. Rodindjum i specifikhacija hem te dolphe precizne kriterijumija  savo thano odova numero romane porodicengo  save mora te oven korisnikhija  odole  programiskho  stambeno zbrinime  odnosno stanovanja . Numa  khi zal  palem na dobindjam . On odova vakherdje  da odija thani odlukha  kho nivo  lokalno samo uprava  save kha oven aplikantija . Hem thumen kana odova prebacinen kho lokali avena dji khe odova khaj on odova na dikhen  khe odova nachin , hem akho na hovavdjovav  khotar 20 numa 25 porodice save kha oven stambeno zbrinime odole programeja , khe savo plicirinol  diz Kragujevac, samo 3 romane porodice kha oven ukljuchime , so o procenat thano telal minimuma

Nikolic  dodajinol  hem khaj o stambeno zbrinjavanje pobuderi reshina samdeo problemiskho.

Porodice save nane olen kron upro shero , najvishe valjanol olenge adekhvathno  socijalno podrshkha , numa podrshka khaj sijen radno aktivno chlani porodicakho khuvela khi buthi . Tek onda shaj vakhera khaj problemi stanovanja reshimo.

Related Posts

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *