I mi se pitamo - Amen da puchamen Vesti Vesti Video

OŠ „Vuk Karadžić“ u Nišu poziva sve buduće prvake na upis u ovu školu

Osnovna škola “Vuk Karadžić” nalazi se u Nišu, na teritoriji gradske opštine Crveni Krst. Nosi ime reformatora srpskog jezika, sakupljača narodnih umotvorina i pisca prvog rečnika srpskog jezika, Vuka Karadžića.

Ovo je jedna od škola u kojoj 98 procenata učenika čine deca iz romske zajednice. Nastavnici i učenici u cilju promocije svoje škole organizovali su “Igre bez granica”, i time pozivaju svu decu Niša da budu učenici ove škole.

„Izradu ovog audio-materijala omogućilo je Ministarstvo za kulturu i informisanje Republike Srbije.
Sadržaj i stavovi izneti u ovom audio-materijalu predstavljaju stavove autora projekta „ I mi se pitamo! – Amen da puchamen!“, koji je podržan na Konkursu za sufinansiranje medijskih sadržaja namenjenih nacionalnim manjinama
i nužno ne izražavaju stavove Ministarstva za kulturu i informisanje Republike Srbije.”

OS”VUK KARADZICH” Kho Nish vikhinena sa anglune  Prvakijen kho Upis Khe akija shkola.

Fundoni sukavni “ Vuk  Karadzic “ nalazinolpe  kho Nish , khi teritorija  dizutntne opshtinaki Crveni Krst. Akharol anav reformatora srbijaki chib, kediphaski narodoske umotvorime hem piscija jekhto rechniko srbikano  chib, Vuk Karadzic.

Akhaja thani jekh khotar shkola khe 98 procentija sikavnengi  kherena chave khotar romani zajednica .Nastavnikija hem sikavne  kho cilj  promocija phe shkolake organizujindze ’’ keljipe bizo granice “, hem odoleja  vikhinena sa e chaven  Nishiske  te oven sikavne akale shkolake.

* So odova bojine ?

–  Bojinav luludin

* Tu sijan bahtalo so kha dzaja khi shkola ?

– Oja

* Na shundzum tut  sar to anav ?

– Zumbrita

* So khere odova ?

– Bojinav

* Sijan li bahtali avdive ?

– Oja

* Kha dza ani shkola  ?

– Oja

* Bahtasa !

– Ov sasti .


* Tu sar, vikineja tut ?

– Me sijum Goran .

* Shukari li tukhe avdive akahate ?

– Oja .

* Dali jedva azdikereja septembar te dza khi shkola ?

– Oja .

*  Hem soj tuke najshukare akahte ?

–  So sikljova  hem so crtajina .

Asavko thano raspolozenje mashkar o chave khi osnovno shkola ‘’ Vuk Karadzic “ kho Nish . Kho okvir ple aktivnostijencar , uchiteljija hem nastavnikija  organizujindze  druzenje  talo anav  “ keljipe bizo granice “ vakerol direktorka  akale shkolake  Marina Stankovic:

“Dzanen so , amen svako bersh sijam bahtalje kana aven amenge prvakija hem predshkolcija .On thane amenge sar neve luludza  khe amari bashcha , amen sijam sar jekh bari familija  hem  akale prilika vikhinava olen  te aven te ,pendzramen te druzinamen , hem te sikljova kupate .’’

Khana thano kho puchiba upis e chavengo khe akhija shkola , pedagoshka asistenkinja  Ajsa Alic vakherol  khaj upis chavengo  kho jekhto klasa  pravdo hem bash shkolsko raspustiske :

“ Khe amende upis trajinol  dzi ko krajo avgusta , numa dikha  te upisina so posigate chaven  khi predshkolska grupa hem so posig te upisinalen kho prvi klasa sebepi sistematsko dikhipe  sar hem testiranje  kho psiholog shkolako . So posigate upis – me vikhinava adzahare javno roditeljijen te anen phe chaven  khi najshuzu shkola “ vuk karadzic “ savi nalazinolpe  khi Beogradska ulica , upral glavno autobuska stanica . Aven  te druzinamen , amencar thnao naj shukare “.

Ako khe akhija shkola gotovo 95% sikavne  kherena chave khotar romani zajdnica , kvaliteti obrazovanja  thano kho baro nivo  khotar o bersh kho bersh , agorisinen oftoto klasa sa pho baro  upisinen kho sredje shkole , vakherol direktorka  akahle shkolako :

“Okova bersh  30 sikavne agorisindze hem sare upisindze srednjo shkola , soj amenge but bitno  hem drago , pa adzukare adzukera hem akele bersheste  adobokar  prvakija  oven upisime . Odova soj thano specifichno  thano  khaj o odeljenja  tikne, numa odova tano shukar – khotar jek rig  uchitelji hem nastavnikija  shaj  te posvetinen pe ljenge sa, te pendzaren olen shukar  hem on na akhate samo so sikljoven  nego,  paljem vakherav , amen sijam jek porodica  khaj e chavenge pruzina hem podrshka  hem zagrljaj kana valjan hem tato lafi  hem  sa soj thani jekh porodica dela . Dajekh puthi holjanaja sar so isi svugde , numa but manga amen  hem but podrzinamen “.

Dokli isi podrshka khotar rig nastavnichko osoblje hem mashkar olende razumevanje , na sumnjina  da kha avol uspeh . Adzukare koristinava prilika o roditeljija e chavengi, amare komshije  upisinen  ple prvakijen hem predshkolcijen  khe akhija shkola  sar bi shaj keljena  hem  sikhljovena hem druzinena phe hem pendzarena jekh avere . Vekijencar  delina  istothan . Na valjan te bistra khaj thano razlichost amaro najbaro barvalipa.

Related Posts

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *