I mi se pitamo - Amen da puchamen

Doprinos Roma kulturi naroda u Srbiji

U organizaciji Odbora za proučavanje života i običaja Roma SANU u Srpskoj Akademiji nauka i umetnosti održan je  naučni skup pod nazivom „Doprinos Roma kulturi naroda u Srbiji“. Rekonstrukcija romske kulture je najvažniji zadatak jer je romska kulturna baština – mitovi i legende, predanja i priče, pesme i pripovetke, zagonetke i bajke –  upamćena a ne beležena i generacijama se prenosi s kolena na koleno.

Doprinos e rromengo ki kultura e Srbijaki

Khi organizacija Odbor vash prouchavanje djivipa hem obichajija Roma SANU khi Srpsko Akademija naukha hem umetnost ikerdjaphe nauchno khedipa talo anav ,,Doprionos Romengo kultura narodoskhi khi Srbija “.

Tibor Varadi, akademik hem presednik Odbora vash prouchavanje djivdiphaskho hem obiichajija Romengo SANU istakninol khaj o Roma hem ljengi kultura zasluzinol paznja sar hem sare aver narodija .

Tibor Varadi, akademik hem  predsednik Odbora vash proučavanje dzivdipaskho hem  običaja Roma SANU

“Akho manga te djana ko sijam hem savo sijam , drushtvo valjani te dikha hem manushen trujal amende hem valajan te posvetinamen phobari paznja doprinos Romengo kultura narodoskhi khi Srbija . But thano perdo prerasuda hem budalashtina save vrtinen phe trujal amende . But thano hem pisimo . No, postojinen hem pokushajija suprostaviba prerasudahem budalashtine hem odova thano okova so ,mashkahar but djene  pokushina te ovol hem odbor SANU vash prouchavanje dzivdipa hem obichaj Romengo”.

Rekonstrukcija romane kulturake thani navvaznija zadatak soske romani kulturana bashtina -mitovija hem legende , predanja hem paramisija , gila hem pripovetkhe , zagonetkhe hem paramisija – upamtimi na belezeno hem generacijengi prenosinolphe kotar koch dji koch . Sofija Zahova ,istrazivachiromane kulturakihem knjizevnost kho Univerzitetvash strane chibija khi Rekjaviku thano romano pisimo stvaralashvtvo podelicndja kho shtar periodija .

Sofija Zahova, istraživači romane kulture hem  književnosti kho Univerzitet vash  strane chibja  khi Rekjaviku

“Prvo pochmindja pojava pisime tekstijencar khi romani chib agor XIX hem anglune XX veko hem nastavindjaphe odole periodija kana oSovjestki Savezpokrenindja inicijativa vash obajvivane  delija kho romane chibja . Dujto period poklopinolphe dujto polovina Xxvekija kana thane delija romane piscija objavindje kho but evropske phuvija . Numa odova sine sporadichno hem znachajno uslovljoljivimo nacionalno politika upro roma .Trito period thano pochmindja `nakho 80 bersh Xxveko hem tegani sine zabelezimo znachajno bajariphe objavljivannja delija romane knjizevnostija . Kho shtarto period , savo pochmindja 90bersheste Xxveko , alo thano dji internalizacija hem globalizacija romane knjizevno scena savi shirindjaphe upral nacionalne hem regionalne granice “.

Khotar znachaj umetnichkho hem pesnichko doprinos Sloboda Lale Berbersko romani kultura numa hem aktivizam , vakherol Ljatif Demir , profesori romistike kho Filozofskho falkutetkho Zagreb.

Ljatif Demir, profesor romistike kho  Filozofsko fakultet kho  Zagrebu

“Pasho odova so thano znameniti pesnichkho stavralac , ov thano zatechnikh lumijko romane politikako hem kulturako djanglo  kho evropskho hem nacionalno plan . Khana vakhera khotar Slobodan Berberskom , analiza savi kherola kho Filozofsko fakultetkho Zagreb khi katedra vash romistika, amenge vakherol khaj thano ov “ dad moderno romane knjizevnostiskhe “savi isiaver odlike . Znachi , visheznachna kulturna pojava savi uspostavljinol  razlichito odnos upral knjizevno tradicija hem svakhodive djivdipha , pisiba Slobodana Berberskog dela amen nesave neve smerija hem strujanje save nane phanlje iskjuchivo vash usporiba postojime oblikija knjizevno kheriba naroma khotar romane knjizevnostija . Piscija save thane khe plo pisiba koristindje romane motivija , khorkhore odoleja hem depsonalizacije romane umetnostija save dicholaphe kho dozivljajk khorkhore postojiba  save Romenge  anola promene “.

Khi analiza savremeno romane kulturake postavinen phe neve puchiba , posebno okola panlje interkulturalno odnos e narodija kasa djivdinena. Organizovanje asakho  nauchno khedipha thano znachajno sokhe thane uchesnikhija odredindje hem mothovdje khe save thane sa oblastija kulturake hem umetnost Roma barvardje srpsko kultura hem kulture  nacionalne manjine khi Srbija .

“Izradu ovog audio-materijala omogućilo je Ministarstvo za kulturu i informisanje Republike Srbije.
Sadržaj i stavovi izneti u ovom audio-materijalu predstavljaju stavove autora projekta „ I mi se pitamo! – Amen da puchamen!“, koji je podržan na Konkursu za sufinansiranje medijskih sadržaja namenjenih nacionalnim manjinama i nužno ne izražavaju stavove Ministarstva za kulturu i informisanje Republike Srbije.”

Related Posts

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *