Vesti Vesti

Izgradnja naselja samo za Rome u EU ocenjena kao diskriminacija.

rim

Dana 30. maja 2015. godine, u prvostepenom postupku protiv Opštine Rim, Građanski sud u Rimu je doneo presudu kojom je, po prvi put u Evropi, utvrđeno da „kontejnerska naselja” predstavljaju oblik segregacije idiskriminacije na osnovu etničke pripadnosti, što je u suprotnosti sa italijanskim i evropskim zakonima.

U aprilu 2012. godine, nevladine organizacije ASGI (Association for Legal Studies on Immigration – Asocijacija za pravne studije u oblasti imigracije) i Associazione 21 Luglio (Udruženje 21. jul) podnele su tužbu protiv Opštine Rim sa zahtevom da se obustavi izgradnja naselja La Barbuta. Tužbu su podržale organizacije Amnesti internešnal (Amnesty International – AI), Evropski centar za prava Roma (European Roma Rights Centre – ERRC) i Fondacija za otvoreno društvo (Open Society Foundations – OSF).

Na osnovu argumenata navedenih u tužbi, italijanski sud je konstatovao da je izgradnja „sela“ La Barbuta po svojoj prirodi diskriminatorska – i stoga nezakonita zbog same činjenice da lokalne vlasti putem stambenog zbrinjavanja segregiraju određenu etničku grupu – Rome – od lokalnog stanovništva.

„Štaviše, diskriminatorskim se mora smatrati svako stambeno rešenje većeg obima koje je usmereno samo ka pripadnicima iste etničke grupe, posebno ako se njegovom realizacijom onemogućava suživot sa većinskim stanovništvom, kao što je slučaj sa naseljem La Barbuta, i ako nije obezbeđen ravnopravan pristup obrazovanju i službama socijalne i zdravstvene zaštite, pod pravičnim uslovima, u području gde postoji ozbiljan rizik po zdravlje stanovnikâ.”

Građanski sud u Rimu je 30. maja 2015. godine utvrdio „posredan diskriminatorski karakter radnji Opštine Rim […] koji je ispoljen pri dodeli stambenih jedinica u naselju La Barbuta” i stoga naložio lokalnim vlastima Rima da obustave sve dalje radnje i da adekvatno i pravično rešavaju potrebe romske zajednice pogođene tim radnjama.

Ovom presudom se potvrđuju dugogodišnji stavovi ASGI, Associazione 21 Luglio, ERRC i OSF, a ona važi i šire od konteksta samog naselja La Barbuta. Smeštanje Roma u naselja, prihvatilišta ili bilo kakva druga stambena rešenja namenjena isključivo Romima vodi u dalju socijalnu isključenost i u suprotnosti je sa Direktivom 2000/43 o rasnoj ravnopravnosti, kojom se zabranjuje diskriminacija u stanovanju.

Međutim, bez obzira na značaj ove odluke, organizacije ističu da je opšta situacija u Italiji u pogledu ravnopravnog ostvarivanja prava Roma na stanovanje i dalje veoma zabrinjavajuća i apeluju na Evropsku komisiju da, usled očiglednih nedostataka u sprovođenju Direktive o rasnoj ravnopravnosti, protiv Italije pokrene postupak zbog povrede propisa.

Izvor: www.21luglio.org

Related Posts

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *