Romska Reč - Rromano Lafi

Intervju sa većnicom grada Niša o primeni javnih politika prema romskoj zajednici

Grad Niš je u poslednje dve godine radio na unapređenu položaja i statusa romske zajednice. Usvojen je LAP budžetiran sa po 5 miliona dinara u 2018. i 2019.godini, oformljen mobilni tim za inkluziju Roma, potpisan Memorandum sa Saveto Evrope o sprovođenju ROMACTED programa, oformljena radna grupa za izradu LAP-a za zaštitu i prevenciju od diskrimnacije nacionalnih manjina i drugih ranjivih grupa. U intervju sa većnicom za socijalna pitanja grada Niša Tijanom Ilić Đorđević porazgovarali smo o svim ovim inicijativama, kao i dokle se stiglo u implementacji?

Ovaj Tv paket je deo projekta „Romska Reč – Rromano Lafi“ koji je sufinansiran sredstvima iz budžeta grada Niša, na osnovu konkursa za sufinansiranje medijskih sadržaja u 2018.godini.

 

Intervju e vechnicaja taro foro Nish basho sar kerena pe o javno politike premalo rromano amalipa

Foro Nish ko agorutne duj bersh kerdha buti ko po shukar than taro rromano amalipa. Liljape LAP, kova budžetirimo po  5 milionja dinarijencar ko 2018. thaj 2019.bersh, kerdilo mobilno timi bashi inkluzija e rroomengi, ramosardo Memorandumi e Saveteja tari Evropa sar te kerol pe buti ko ROMACTED program, uli bucharni grupa te kerol pe LAP basho arakhipa thaj prevencija tari diskriminacija taro nacionake minoritetija thaj avera vulnerabilno grupe. Ko intervju e vechnicaja basho socijalno puchipa taro foro Nish Tijana Ilich Djordjevich kerdjam lafi taro sa akala inicijative, thaj dji kote alope ki olengiri implementacija?

Tijana Ilich Djordjevich phenol: Kana ko puchipa LAP basho Rroma ko akavabersh ko budžeti isi 5 milionija dinarija, thaj ko sigate vakti ka kerol pe komisija koja ka pratini sar sprovodinipe akava plani. Oj panda phenol kaj o mobilno tim ka ovol ole but importantno rola ko sa bucha kola ka keren pe ko avutnipa e rromencar, Romacted programi but importantno basho lokalno samouprava te zorarkerol ple kapacitetija, a tari aver rig akava programi ka zorarkerol hem o rromano amalipa te anen ko reso ple problemija. Dji ko agor taro akava bersh ka kerol pe LAP basho sa o minoritetija ko Nishi thaj vulnerabilno grupe, thaj akava da plani ka ovol budžetirimo!

Akava Tv paketi kotor taro projekti „Romska Reč – Rromano Lafi“, kova sufinansirimo thajrencar taro forutno budžeti, ko fundo taro konkursi basho sufinansiriba taro medijsko sadrzhaj ko 2018.bersh.

 

 

Related Posts

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *