Home Posts tagged Romska rec
Romska Reč - Rromano Lafi

Intervju sa većnicom grada Niša o primeni javnih politika prema romskoj zajednici

Grad Niš je u poslednje dve godine radio na unapređenu položaja i statusa romske zajednice. Usvojen je LAP budžetiran sa po 5 miliona dinara u 2018. i 2019.godini, oformljen mobilni tim za inkluziju Roma, potpisan Memorandum sa Saveto Evrope o sprovođenju ROMACTED programa, oformljena radna grupa za izradu LAP-a za zaštitu i prevenciju od diskrimnacije nacionalnih manjina