Romska Reč - Rromano Lafi

Ima li rešenja za segregisane škole?

U Media&Reform centru držan je Okrugli sto na temu”Segregacija odeljenja i škola u Srbiji sa osvrtom na grad Niš”, u organizaciji UGR produkcija Roma World, a podržala Kancelarija za ljudska i manjinska prva kao deo programa za poboljšanje položaja i statusa Roma i Romkinja u Republici Srbiji.

Sastanku su prisustvovali predstavnici Sekretarijata za obrazovanje, Školske Uprave, OŠ”Vuk Karadžić”, NVO sektora. Na okruglom stolu se razgovaralo o rešavanju ovog problema, zaključilo se da je ovo vrlo delikatan problem i da zahteva strateško planiranje, bilo je vrlo konstruktivnih predloga od svih učesnika i dogovoreno je da se nastavi ova inicijativa!

U Srbiji postoje više škola sa “povećanom koncentracijom” romske dece, ali takav primer postoji i u zemljama u okruženju, što znači da je ovaj “trend” u usponu!

Ovaj Tv paket je deo projekta „Romska Reč – Rromano Lafi“ koji je sufinansiran sredstvima iz budžeta grada Niša, na osnovu konkursa za sufinansiranje medijskih sadržaja u 2018.godini.

 

Isi li reso bašo segresime sikavne?

 

Ko Media&Reform centar odikerdilo rotalo astali ki tema “Segregacija taro klase thaj sikavne ki Srbija osvrteja ko foro NIsh”, ki organizacija tari NVO podukcija RomaWorld, a podikerdja Kancelarija basho manishikano thaj minoretetijengo hakaj sar kotor taro programi basho po shukar than thaj statusi e Rromengo thaj Rromnjego ki Srbija.

Ko akava kedinipa lilje than predstavnikija taro Sekretarijati basho sikljovipa, Shkolsko Uprava, Fundoni sikavni”Vuk Karadžić”, thaj NVO sektori. ko akava kedinipa kerdjape lafi sar te anol pe ko reso akava problemi, numa slo dji ko jek lafi kaj akava but pharo problemi thaj valjani te stratesho plan te kerol pe, sine konstruktivna predlogija taro sa o manusha ko kedinipa thaj alo pe dji ko lafi te lundjaripe akaja inicijativa.

Turkijan Redžepi taro NVO produkcija Roma World, phenol kaj e Segregacija kotor tari Diskriminacija thaj e Strategija basho Rroma thaj Rromnja pendjarol akava problemi, numa naje mere bashi desegregacija!

Osman Balich taro Skrug LIga Roma, vakerol kaj Segregacija tani posledica! A sebepi taro odova kaj e Srbija tani amalipa koja na dur bershende sine ko mariba, akava fenomeni tano prirodno segregacija, e Strategija djala amenge shukar,a shaj te ovol hem po shukar,  a akava problemija shaj po hari te avol ko reso!

Dragana Mitrović psiholog tari sikavni “Vuk Karadžić” phenol kaj 2002.bersheste, sine 60% srbikane ćhave a 40% rromane ćhave, numa hari po hari akava menjindjape thaj akana 97% tane rromane ćhave ki sikavni, odova sebepi o suksesi taro sikavne tane but po tele. Jek taro problemija basho akava so amare sikavne tane ćhave taro chorore familije thaj djivdinen tari socijala, o dada thaj daja naje olen agorishime uche sikavne  thaj odoleske o suksesi da naje shukar!

Akava Tv paketi kotor taro projekti „Romska Reč – Rromano Lafi“, kova sufinansirimo thajrencar taro forutno budžeti, ko fundo taro konkursi basho sufinansiriba taro medijsko sadrzhaj ko 2018.bersh.

Related Posts

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *