I mi se pitamo - Amen da puchamen

Help pomaže u zapošljavanju romske zajednice

U period od januara 2018. do juna 2021. godine ukupno je preko ovog projekta o mogućnostima za readmisante koje pruža ovaj projekat informisano 9033 osobe, 3686 dece je dobilo udžbenike, školski pribor, sredstva za dezinfekciju, tablete; za 677 lica je obezbedjena donacija u vrednosti od 2.000 eura za započinjanje ili proširivanje malog biznisa, dok je 541 porodica dobila pomoć u gradjevinskim radovima, materijalu, osnovnim uredjajima I nameštaju kao meru za poboljšanje I unapredjenje stambenih uslova života.  

“Izradu ovog audio-materijala omogućilo je Ministarstvo za kulturu i informisanje Republike Srbije.
Sadržaj i stavovi izneti u ovom audio-materijalu predstavljaju stavove autora projekta „ I mi se pitamo! – Amen da puchamen!“, koji je podržan na Konkursu za sufinansiranje medijskih sadržaja namenjenih nacionalnim manjinama i nužno ne izražavaju stavove Ministarstva za kulturu i informisanje Republike Srbije.”

HELP azhutinol e rromenge te khuven ki buti

Kho period khotar januar 2018. dji juna 2021. bersh  ukupno thane prekho akhava projekhti khotar moguchnostija vash redmisante save pruzinol akava projekhat iformisimo 9033 manusha , 3686 chavore lile udzbenikhija , skholakho pribor , sredstvija vash dezifekcija , tablete : vash 677 manusha thane obezbedime  donacija khotar vrednost  2. 000 eura  vash  startujiba numa proshirime tikhne biznisija  dok thane 541 porodica  dobindja  pomoch  kho gradjeviskho bucha , materijalija , osnovne uredjajijencar  hem nameshtaj  sar mera  vash poboljshanje  hem unapredjenje stambeno uslovija djivdipaskhe .

Nemachko  organizacija  HELP  kho Nish khotar 2005 . bersh investirindja milion hem 400 000 evra kho programija save vakheren khotar zaposhljavanje  socijalno urgozime  grupe mashkar save perola hem I romani zajednica . Hem akhava bersh  kho Nish  ikherdjaphe thane konsultativni  sastankija  sarijencar save mangen te pochminen  nesavo biznis . Akhava bersh thano planirimo te podrzinolphe 50 projekhtija  istatkninol  Stanislav Kulindzan .

 ,, Kho Nish  konkretno  sijeamen  informativno kampanja adjukar khaj adjukera  suzo odzivPlanirimo numero  grantija save ka oven realizujime kho Nish  kho okvir  akale projekhtiskho  thano 50.”

Kho paluno projekhti  khotar  ukupno 2498 korisnikhija ,52% podrzaime thane romane zajednicakhe . Jekh khotar lende thano hem Borisav Eminovic khotar Nish savo odluchindza te pravol perionica vordengi.

,,Dobindjum o mashine vash usisavanje , mashina vash tojba tepihijenge hem vordenge hem sedishtija . Kerava olencar isi duj bersh, hem but pomozindja mange so dobindjum odola mashine , bi olengo nashti kerava buthi . Zadovoljno sijum prometija , isi man stalne mushterije .”

Jekh khotar problemoija save arakhenaphe sa o preduzetnikhija hem o Borislav thane bare izdaci vash drzava , adukkhar apelujiniphe khi drzava vash o pochetnikhija khi buthi omoguchinolphe oslobodiphe te platinen porez , barr jekh bersh buchakhe . Eminovic vakherol:

,,Shukara bi ovola vash o pochetnikhija khi buthi kho 6 masek numa bersh oslobodinena dazbine e drzavakhe soskhe bi odova but znachinela hem shaj napredujinolphe . Odola love shaj te ulozinophe kho posuze reklame numa neve mshine , vash sa valjani love .”

Avdive but I phare te dobine sredstava te pochmine nesavi buthi , numa organuizacija HGELP  ako proceninol khaj ideja preduzetnijengi shukhar , grantija kho uchipha  dji 2.500 eura bizo problemi odobrinenphe pa puchlam – save thane obaveze anglune preduzetnikijen  prema akhija organizacija ?

,, Obaveze korisnejiengi  thani : ucheshche 20% khotar vrednost  gtanta, numa vrednost opremakhe  savi dobini , kerdo 8 satija dobrovoljno  bucha  kho korist lokalno zajednicakhe , pohadjanje poslovno  obukhakhe , kho raspolaganje thane hem struchne obukhe save sluzinen  vash razvoj  hem unapredjenje predlozime hem podrzime delatnostija , vash odova vakhti  HELP  organizujinel  odova drushtveno -korisno  buthi , vash nabavkha , organizujinel poslovno hem struchne oukhe , adjukarte khaj ano aver bersh , shaj dji kho nilaj , sa o korisnikhija save kha oven podrzime kho Nish kha dobinen I oprema sava kha pochminen pe buchakhe delatostija sa spremno anglo podrshka hem obuka hem mashkar savetovanje ,” pojasninol  Stanilva Kulidzan.

Related Posts

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *