Kote sijam amen odothe, phrala? - Gde smo mi tu brate Projekti Projekti 2022

U kojim hraniteljskim porodicama idu deca iz romske zajednice bez roditeljskog staranja?

Koliki je broj hranitelja u Srbiji, Nišu?

Prema dostupnim podacima,u  4.481 hraniteljske porodice u Srbiji živi 5.504 deteta do 18 godina i 953 mladih od 18 do 26 godina. Kada je u pitanju grad Niš u hraniteljskim porodicama je ukupno smešteno 169 deteta, ističe director Centra za socijalni rad Sveti Sava u Nišu Zoran Jović.

Hranitelj može da bude samo onaj ko ispunjava uslove propisane Zakonom, kada neko želi da aplicira za hranitelja on mora da dostavi odgovarajuću dokumentaciju.

Kako postati hranitelj

Potrebno je da se utvrdi da osoba:

 • nije lišena roditeljskog prava
 • nije lišena poslovne sposobnosti
 • nije osuđivana za određena krivična dela
 • ne boluje od bolesti koje mogu uticati na nesmetan rast i razvoj deteta
 • ima određene materijalne i stambene uslove za smeštaj dece
 • može da dobije pozitivno mišljenje psihologa, pedagoga, socijalnog radnika, pravnika i lekara
 • može da sa uspehom da završi pripremu i obuku za hraniteljstvo u posebnoj ustanovi a to je Centar za porodični smeštaj I usvajanje, koji ustvari licencira hraniteljske porodice.

U Centru za socijalni rad napušteno dete dobija staratelja I voditelja slučaja. Vrlo često se u javnosti govori neargumentovano da se deca oduzimaju zbog siromaštva , mi nemamo nijedan takav slučaj. Radi se o tome da su roditelji privremeno ili trajno sprečeni u roditeljstvu, dešavalo se da je prvo jedan roditelj pa drugi preminuo, imate porodice sa jednim roditeljem koji ima neko krivično delo pa mora u zatvor na izdržavanje kazne a drugi roditelj se ne zna gde je, ili grubo zanemarivanje roditeljskih obaveza da su roditelji alkoholičari, narkomani, duševna bolest  I samo se u takvim slučajevima oduzimaju deca na osnovu presude Osnovnog suda. Međutim ukoliko se roditelji izleče od ovih bolesti postoji mogućnost da im se deca vrate.

Jedan od niških hranitelja je I gospodin Arif Memišević koji se ovim po njegovim rečima humanim radom bavi punih 17 godina.Kako I sam kaže cilj mu je da kako je svoju decu usmerio na pravi put, pokuša da I decu koja su u njegovoj porodici na isti način usmeri u životu.

“Ide se u Centar za porodični smeštaj prijaviš se, al ne može svako da uzme tu decu, jedino ko ima uslove. Potrebno je da imaš stambeni prostor, mogućnost izdržavanja svoje porodice, I obavezna je obuka za hranitelja. Kod mene su već 16 godina smeštena dvoje dece brat I sestra, oni su iz romske zajednice, majka im je preminula a otac se ne zna gde je. Inače oba deteta su dobri učenici, oboje srednjoškolci, a muško dete pored toga bavi se I sportom I jedan je od budućih dobrih fudbalera. Inače I ja sam kao dete bio u hraniteljskoj porodici I zato naglašavam da je ovo jedna velika humana stvar, I smatram da sam donekle bio uspešan I sa ovom decom.”

Deca bez roditeljskog staranja iz romske zajednice idu uglavnom u hraniteljske porodice iz iste zajednice, ima neki broj koji ide I u hraniteljske porodice većinskog stanovništva ali to je retkost. Najbitnije je da to dete sa svojim karakteristikama bude najkomplementarniji , jer je to naš  zadatak I Centra za porodični smeštaj da osnovne karkteristike hranitelja izaberu najkomplementarnije kao I kod usvojenja deteta, jer je sve to u interesu deteta, napominje direktor Centra za socijalni rad.

Podobnost hranitelja se preispituje posle dve godine. U zavisnosti od rezultata, potvrda o bavljenju hraniteljstvom se produžava ili ukida. Hranitelju su u obavezi da svake godine imaju najmanje deset sati obuke, a u obavljanju te uloge pomažu im savetnici za hraniteljstvo i realizatori edukativnih programa. Deca koja su iz romske zajednice bez roditeljskog staranja uglavnom idu u hraniteljske porodice koje su iz iste zajednice, jer kako kažu iz Centra za socijalni rad to je najbolje za njih. Ne preostaje nam ništa drugo nego da verujemo ljudima iz struke, a i kroz naš primer u tekstu uverili smo se da je to istina. Ipak deci je najbolje uz svoje prave roditelje, ali kada i dođe do ovog problema da deca ostaju maltene na ulici država ima dobro rešenje koje je veoma uspešno da na kraju ova deca postaju odgovorni ljudi u društvu.

Ano save familije djana o ćhave bizo dad thaj daj ko arakhipa

Khobor  thano hraniteljija khi Srbija , Nish ?

Prekhal dostupna podatkhe , kho 4.481 hraniteljskhe porodice khi Srbija dzivdinena 5.505 chave dji18 bersh hem 953 therne khotar 18 dzi 26 bersh . Khana thano kho puchiba diz Nish kho hraniteljskha porodice thano sa smestime 169 chave , isthakhninol direktori Centar vash socijalni buti Sveti Sava khoi Nish Zoran Jovic .

Hranitelji shaj te ovol samo okhova so pherol uslovija popisane Zakonija , khana nekh mangol te aplicirinol vash hranitelji ov mora te mukhel odgovarajuche dokumenthija .

Sar te ove hranitelji :

Valjani thano te utvrdinolphe khaj osoba :

 •  nane mukhli roditeljskhe pravija
 • nane mukhli sposobna buchakhe
 • nane osudime  vash disave odredzena krivichna bucha
 • nanenasvalo khotar nesavo nasvaliphe save shaj te utichinen  kho nesethano bajariphe hem razvoj e chaveskho
 • isi oredzena materijalne hem stabena uslovija vash smeshtaj chavengo
 • shaj te dobine pozitivno gndipha psilogoskho, pedagogo,socijologoskho radnikko,pravnikho hem dokhtori
 • shaj sukhsesija te agorisinol priprema hem obukha vash hranityeljstvokho posebno ustanova a odova  thano Centar vash porodichnosmeshtaj hem usvajanje , savo licencirimi hraniteljskho porodica.

Kho Centri vash socijalno buti mukhlo chavo dobinela staratelji hem voditelji sluchajiskho .But phutija kho javnost vakherolaphe bizoargumenti khaj o chave lenaphe soj chorole,amen naneamen nijekh asavkho sluchaj kho javnost Kherolaphe odolestar khaj o roditeljija privremeno numa trajno sprechime kho roditeljstvo , desindjaphe khaj prvo jekh roditelji pa dujto mulje , issitumen porodice jekhe roditeljija kas isi krivichno delo pa mora te dzal kho zatvor te ikheri i khazna a dujto roditelji nadjangljol khaj thano,dushevno bolest hem samo kho odola sluchaija lenaphe o chave khi osnova presudeOsnovno sud.Ama khaj o roditeljija saschon khotar akhala nasvaliphe postojinol moguchnost lenge chave te irinenphe olenge .

Jekh khotar Nishkhe hraniteljija thane hem rajo Arif Memisevic savo odoleja leskhe lafijencar humano bucha bavinolphe pherde 17 bersh . Sar hem khorokhore phenol cilj ljeskhe sar phe chaven te ikhali kho pravo drom , pokushini hem chaven save thane anioleskhi porodica kho isto nachin usmerini kho djivdipha .

„Djalphe kho Centar vash porodichno smeshtaj prijavinephe , ama nashti svakho te lol odole chaven , jedino khas isi uslovija . Valjani the ovel tut stambeno prostor , moguchnost te ikhere te porodica , hem obavezna thani obukha vash hraniteljija .Khori mande smetime thane duj chave akhe 16 bersh phral hem phen , on thane khotar romsko zajednica , i daj muli a o dad nadzanlolphe khaj thano .Inache solduj chave thane shukhar sikhavne , solduj thane srednjoskholci, a o mush chavo pasho sa akhava baviniphe hem sportija hem jekh khotar angluno shukhar fudbaleri . Inache hem sijuma sar thikhno khi hraniteljskho porodica hem odoleskhe naglasninava khaj akhava thano jekh baro humano buti , Hem gndinava khaj sijuma uspeshno Hem akhale chavencar .“

Chave bizo roditeljijengo khotar romani zajednica djal uglavnom kho hraniteljskhe porodice khotar isto zajednica , isi nesavo numero savo dzal Hem kho hraniteljskhe porodice gadjikhane dizutne ama odova thano retkhost . Njbithno thano khaj odova chavo ple karakteristika ovel najkoplementarnio, soskhe odova thano kho interes chaveskho , napomindja direktori Centar vash socijalno buti.

Podobnost hranitelji puchenaphe palo duj bersh .Kho zavisnost khotar rezultatija , potvrda khotar bavljenje hraniteljstvo produziniphe numa chinaviphe . Hraniteljiskhe thano khi obaveza svakh bersh isiolen najhari desh shatija obukha , kho kheriba odija rola pomozinen len savetnikhija vash hraniteljstvo hem realizatori edukativno program .Chave save thane khotar romani zajednica bizo roditeljskho dikhiphe uglavnom dzan kho hraniteljskhe porodice save thane khotar ista zajednica , soskhe phenen khotar Centar vash socijalno buti odova thano nashukhar olenge .Na postojinen amenge nishta aver nego te verujina manushenge khotar struka , a khotar amaro primer kho teksti uverindjamamen khaj odova thano chachipha . Ama chavenge thano nashukhare uza ple prave roditeljija , am khana avol dzi khe odova problemi khaj o chave acona khorkhore khi ulica drzava isiola shukhar reshenje savo thano but uspeshno khaj kho agor akhala chave ovena odgovorna manusha kho drushtvo.

Related Posts

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *