„Romskim putevima – Rromane dromenca“ Projekti Projekti 2022 Video

50 Sertifikata o prekvalifikaciji za pripadnike romske zajednice i sugrađane iz socijalno ugroženih porodica

Grad Niš je za 2022.godinu opredelio 10 miliona dinara za potrebe romske zajednice koje su definisane Lokalnim akcionim planom. 50 Sertifikata o prekvalifikaciji za masere, šminkere, frizere, viljuškariste su pored pridanika romske zajednice dobili i druge socijalno ugrožene osobe. Ovo je još jedan vid angažovanja grada NIša kako bi olakšali zaposlenje pripadnika romske zajednice. Inaće u odabiru lica za prekvalifikacije je uključen Romacted II program Saveta evrope, odnosno članovi Lokalnih akcionih grupa ovog programa. Romacted program se u NIšu sprovodi 5 godina, završiće se krajem 2024.ggodine do kada se očekuje i realizacija još oko 20 inicijativa koje su vezane za poboljšanje života romske zajednice.

Ovaj Tv paket je deo projekta „Romskim putevima – Rromane dromenca“ koji je sufinansiran sredstvima iz budžeta grada Niša, na osnovu konkursa za sufinansiranje medijskih sadržaja u 2022.godini, stavovi izneti u ovom video materijalu predstavljaju stavove autora projekta nužno ne izražavaju stavove Grada Niša.

50 Sertifikatija basho prekvalifikacije dindjape basho rromane manusha thaj avera socijalno ugrozime familije

Diz Nish thani 2022.bersh opredelindja 10 milionja dinarija vash potrebe romane zajednicake save thane difinisime Lokalne akcione planija . 50 Sertifikhatija prefalifikhacija vash mesarija , shmikherija , viljushkharija thane anglo pripadnikhija romane zajednicakhe dobindje hem aver socijalne ugrozime manusha .Akhava thano phana jekh dikhibe angazovanje dizijakhi Nish sarbi shaj locharola zaposlenje pripadnikhija romane zajednicakhe . Inache ano biriba manushen vash prefalifikhacije thano ukljuchime Romaakted II prograam Saveta evropakho , odnosno chlanija Lokalne akcione grupe akahale programiskho  . Romakted program kho Nish sprovodinol 5 bersh , kha agorisinol agor 2024. bersh dji khana ochekijiniphe hem realizacija phana 20 inicijative save thane panlje vash poboljshanje djivdipha romane zajednicakhe .

“ Kha ostavarinav mlo cilj , djav vash frizeri.“

„Odoleskhe so mangav , mangljum odova , kamav te kherav masaze .“

„Prvo kha agorisinav i shkola .“-adjukhare vakherdje neasave khotar therne manusha save avdive uruchime ljenge sertifikatija .

Gdaonachelnica Nishiskhi , Dragana Sotirovski odgovoriba kho puchiba zurnalistijengo , mashkhar aver naglasindja :

„Amen kho budzeti vash 2022. bersh izdojindjam 10 milionja dinarija vash poboljshanje uslovija djivdiphaskho Romengo akahte kho Nish Hem mashkahar aver dindjam oredjeno sredstvo khotar odola 10 milionja Hem vash prefalifikacije okhole manushenge save sine zainteresovana . Adjukhare ,olen pedesetoro thano prekvalifikovanokho odredjena  zanimanja save khorkhore manglje Hem me mangava olenge chache bah ,soskhe olendar nesave arakhle buti . Odola sertifakatija thane vazecha , na samo khi teritorija amare phuvijate nego Hem kho inostranstvo Hem khe odova nachin pomozina romani populacija okhe amare programiskhe savo isiamen ,tephena lokalno plani akcije , sar Hem Romakted , sar organizacija 

Hem nadinamen khaj sa akhala zahtevija save isi romani populacija khana thani Nish kho puchiba khaj kha shaj khi 2023Hem kho aver bersha kha reallizujina kupate olencar , a phenava , kherolaphe majanglal , khotar poboljshanje uslovija djivdiphaskhe Romengo save djivdinena kho amar foro .“

„Djava khi shkola mode hem suzipha , kha ostavarinav mo cilj ,djav frizeriskhe Hem kha agorisinav Hem vash shminkheri .Odoleskhe odova upisindjum te shaj ovel phobaro smisao Hem svidjiniphe mange odija buthi Hem kha agorisinavla“, phenela Emilija Alitovic savi thani agorisindja kurs  vash frizeri .

Marija Uskokovic  dobindja sertifikhati so agorisindja vash maseri Hem kho odgovor kho puchiba soskhe odova izabirindja odova kurs , odgovorindja : “ odoleskhe so khamav odova . Bash kamav te kerav masaze.

Amela Jovanovic agorisindja kurs vash shminkheri Hem phenola khaj but znachini olakhe soskhe but kamela te shminkhini.

Vakheriba vash prisutne palo dodela sertifikhata , gdaonachelnica Nishiskhi , Dragana Sotirovski  vakherdja :

“ Shukar so o ministarstvo vash manjinskha pravija dindja moguchnost Nishiskhe te chivel khi buthi trin uchoobrazovano Roma savo hem zbrinindjam kho amare uprave Hem kancalarije vash lokalne ekonoskhi razvoj. On thani but vredna Hem terne Hem uspeshna Hem chache amenge drago so shaj te iskroristina lengo dzandipha , lengi energija Hem odova potencijali savo isiolen posebno khana kherolaphe khotar pisiba projekhtija ,khana kherolaphe saradnja nevadine organizacijencar avrijal amare phuvijatar ,adhukhare odothe mothovdje spremnost vash saradnja vash lengo stalno zaposlenje odova te Hem te khera .Inache , sa zahtevija save isi romani populacija dikha maksimalno te phera . Amenge chache Hem phana cilj Hem odova khe odova trenutkho shaj jekh khotar najbaro problemi dizijakho Nish khaj romane mahale komunalno opremina . Adjukharte vikindjam olen khaj o khrea khaj djivdinena legalizujinen , te pokushina te reshina problemi pojedine naseljencar hem snadbevanje struja . Amen chache , sa khotar odola sastankhija ikhlolaphe odredjene panljipha Hem uspina te , maj anglal , Hem romani populacija mothova khaj shaj kupate te khera sa istovremeno Hem ministarstvoskhe khak sijam ozbiljna lokalno samouprava savi brininiphe khotar pli romani populacija „.

Inicijativa vash dokvalifikacije /prkvalifikacije thano nakhla khotar chlanija Romakted  program savo kho Nish sprovodini 5 bersh . Akhava program kho Nish realizujiniphe dji agor 2024. bersh.

Related Posts

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *