Vesti Vesti

EDUKACIJOM I ZAPOŠLJAVANJEM DO INTEGRACIJE

Udruženje građana: Udruženje Roma intelektualaca iz Prekodolca, Vladičin Han u periodu od 29. avgusta 2016. godine do  30. juna 2017. godine radiće na implementaciji projekta „EDUKACIJOM I ZAPOŠLJAVANJEM DO INTEGRACIJE“.

Vrednost projekta je 1.704.000,00 dinara. Projekat  finansiraju Evropska unija, Vlada Švajcarske, i Vlada Srbije preko Evropskog PROGRES-a uz učešće lokalne samouprave opštine Vladičin Han od 172 600,00 dinara

Projektne aktivnosti usklađene su sa rezultatima analize stanja romske zajednice u kontekstu obrazovanja i zapošljivosti, rodne ravnopravnosti i proceni učešća Roma u javnom i političkom životu zajednice.

Opšti cilj projekta je: „Stalna i održiva integracija romske populacije na teritoriji opštine Vladičin

 Han u zajednicu kroz unapređenje zapošljivosti Roma i podizanje kapaciteta individualca da se zaposle“.

Projekat će korisnicima pružiti finansijku pomoć za dokvalifikaciju ili prekvalifikaciju u priznatim obrazovnim institucijama, podršku zapošljivosti i otvaranju sopstvenog biznisa.

 

JAVNI POZIV ZA PRIJAVLjIVANjE KANDIDATA NA OBUKU

u okviru projekta: „Edukacijom i zapošljavanjem do integracije“.

(prijavljivanje u periodu od 01.09.2016. do 15.10.2016. godine)

„Udruženje Roma intelektualaca“ iz sela Prekodolca, Vladičin Han upućuje Javni poziv svim zainteresovanim kandidatima i kandidatkinjama da se prijave za učešće u sprovođenju projektnih aktivnosti usavršavanja i dodatnog obrazovanja u okviru projekta: „Edukacijom i zapošljavanjem do integracije“.

Projekat „Edukacijom i zapošljavanjem do integracije“ finansiraju Evropska unija i Vlada Švajcarske preko razvojnog programa Evropski PROGRES, a trajaće u periodu od 29.08.2016. do 30.06.2017. godine.

Obuke će biti realizovane u periodu novembar 2016- maj 2017.

Korisnici: Kroz ovaj projekat biće omogućena obuka za najmanje 10 korisnika i korisnica (5M i 5Ž).

Uslovi za konkurisanje:

*kandidat/kinja je stariji od 18 godina

*kandidat/kinja je romske nacionalnosti

*kandidat/kinja ima status nezaposlenog lica (dokaz potvrda sa biroa)

*kandidat/kinja ima najmanje završenu osnovnu školu (dokaz diploma o završenom školovanju)

Obuke na koje se kandidati/kinje mogu prijaviti su:

Stručno usavršavanje
1.1. prekvalifikacija (za kandidate/kinje sa završenim III ili IV sss) ili

1.2. dokvalifikacija (za kandidate/kinje sa završenom osnovnom školom)

za sledeće obrazovne profile:

auto struka
vatrogasna struka
bezbednost
mašinska struka
građevinska struka
prehrambena struka
ugostiteljska struka
gumarsko – plastičarska struka
elektrotehnička struka
grafička struka
staklarska struka
kožarska struka
šumarska struka
unutrašnji transport
ekonomska struka
trgovinska struka
zdravstvena struka
tekstilna struka
drvno – prerađivačka struka
novinarstvo
marketing
turistička struka
poljoprivreda
stari zanati
Dodatno obrazovanje
za sledeće kurseve:

Administrativni kursevi
Kursevi nege i lepote
Međunarodni ispiti
ECDL kursevi
Kursevi za standarde
„Udruženje Roma intelektualaca“ finansiraće sve troškove školovanja i kurseva, kao i troškove prevoza do obrazovnih centara

Svi izabrani kandidati su u obavezi da redovno pohađaju obuku .Udruženje Roma intelektualaca sa izabranim kandidatima sklopiće sporazum o međusobnim obavezama tokom trajanje obuke.

Kandidati koji uspešno završe obuku dobijaju Sertifikat.

Prijavljivanje kandidata: Kandidati mogu svoje prijave dostaviti:

* lično u „Udruženje Roma intelektualaca“ u Prekodolcu

ili

*na adresu „Udruženje Roma intelektualaca“, selo Prekodolce, 17510 Vladičin Han sa naznakom „Za javni poziv“

Ili

* na e-mail adresu januskurtic@gmail.com.

Prijave možete preuzeti lično u prostorijama Udruženja ili sa zvaničnog sajta opštine Vladičin Han www.vladicinhan.org.rs.

Po završetku trajanja javnog poziva komisija sastavljena od predstavnika Udruženja i predstavnika LS Vladičin Han će u periodu od 15 dana objaviti listu kandidata koji će učestvovati na obukama. Lista kriterijuma za rangiranje prikazana je u prijavi.

„Udruženje Roma intelektualaca“

Zastupnik udruženja

Januš Kurtić

 

 

Related Posts

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *