Ani Srbija 18. maj obelezinolpe sar nacionalno Dive khana setinape ko romnja zrtve nasilja savo thano ustanovimo angleder trin bersh ano znako setibasko ke akava datum 2015. bersh ,kana khana ano porodicno nasilje  bash 72 sahatija mudarde efta romnja. Khotar pochetak ,7 romnja hine zrtve pe partnerengi , a ko naklo bersh 44 romnja mudarde kho porodicno nasilju.

Đuvljengo amalipa ” Osvit ” khotar Nish svako bersh simbolichno obelezhinen akava dive sar te shaj vazdena o dikipe akalje problemisko ani celo zajednica , na samo ani romani.

Ana Sachipovich , direktorka ” Osvit ” thani sar chlanica radne grupake Vlade Repulikake Srbija lilja than ki izrada Ncionalne strategijake bash suzbijanje nasilja upro romnja hem jek khotar o mere kerdo mehanizmisko bash pratimo femicid khi Srbija amari rashtra ano sklad e konvencija Savet Evropako pana nanela nachin te evidentirinol sa zrtve  partnerijengo hem porodichno nasilje.

Jedino sar shaj te pratina femicid  ki Srbija thano prekal o medije hem odova mora te promeninolpe. Bibahtalo , avdive obelezina akava dive , a erati hine amen situacija  kaj jek amari dizutni mudardi khotar i rig phe partneriski hem odova soj thani dar chinjenica kaj lako parneri sine pripadniko  Zahvaljime Strategijake bas suzbijanje  nasilja savi ka ovol prestavime kho agor akale kurkesko, 21 maj khi Nacijonalno koferencija kha shaj prekalo mehanizam save kerdze specijalizovane romnjege organizacijekhi osnova standardiske save thane predvidime Konvencija Savet Evopako bash arakhipe romnja khotar nasilje.

” Kana vakera khotar o romnja , ” Osvit ”Hem SOS telefoni ko romano hem gadzikani chib nane egzatne podatke , numa bash 15 bersh bucha  prepoznajindza po inicijalima kaj thane romnja hine zrtve Femicida. Shaj thano o broj po baro , amen nashtindzam te ava ko tachne podatke.Cinjenica thani kaj okova bersh , panlo bash pandemija Kovid 19, numero vikibasko SOS telefoni hine po baro bash 30 odsto,  a 73 romnja obratindzepe  pe problemijencar  panlo porodichno nasilje ” penol  Ana Sacipovic.

Akava dive obelezimo kho Nish izlozba bucha sikavnegi Umetnichko shkola talo anav ” Romni bah dzivdipaski .

Dushica Davidovich , zamenica gradonacelnica obratindza pe  e prisutnege vakerdza  kaj thano vazdipe nivo basho svest sa e dizutnegi khotar o opastnostija  save pretinenkhotar porodichno nasilje , osnovno uslov te o numero femicida smanjinol .” Romni nashti te trpinol nasilje , numa thani obaveza svako ko primetinol bilo savo dikhipa nasilja te prijavinol le , odoleske soj primetimo kaj ko poslednjo vakhti sa po baro numero nasilja  save kheren o chave upro pe roditeljija”, vakerdza thani Davidovich.

Direktorka sigurne khereske Sonja Scekic naglasindza  khaj sigurno nikad na ka dzana kobor thane romnja mulje khotar o posledice porodichno nasilje. ” Odova so mangav te penav kaj sa so i drzava kerol , numero zrtva femicid na smanjinol pe . Mangav  te poruchinav dizutnenge  Nisheske te na irinen pe shere kana primetinen porodichno nasilje hem kaj zoralo mush nane odova kaj marol romnja .”, Apelujinav kho agor pe vakeribasko  Sonja Scekic, direktorka Sigurne khereski kho Nish .

“Keriba taro akava tekst shaisarda EUROPEAN endowment for democracy. Gndipa thaj ramosardipa ko akava teksti sikavena gndipa taro autori ko projekti „ Dodatna podrška EU medijima u Srbiji tokom pandemije COVID-19 – Podrška Roma World“ thaj na sikavi gndipa taro EUROPEAN endowment for democracy.“

Related Posts

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *