Vesti Vesti Video

„Dečiji brak nije romska tradicija“.

Udruženje Romkinja Osvit kao predsedavajuća organizacija Romske ženske mreže Republike Srbije nosilac je projekta „Dečiji brak nije romska tradicija“ uz podršku Švajcarske razvojne agencije u okviru ACT programa, kao i OAK i TRAG fondacije, koji realizuje program javnog zagovaranja za unapređenje položaja romskih devojčica na lokalnom i nacionalnom nivou u Republici Srbiji. Realizacijom kampanja, sastanaka, okruglih stolova i konferencija javno zagovaramo za dopunu i izmenu normativno strateškog okvira za suzbijanje dečijih brakova. Upućivanjem dopisa, inicijativa nadležnim Ministarstvima sa preporukama doprinosimo rešavanju ove negativne prakse u društvu i zaštiti i ostvarivanju dečijih prava romskih devojčica i dečaka.

Related Posts

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *