Home Archive by category „Romski život kroz naš objektiv!“ – “Roma life through our lens!” (Page 2)
"Romski život kroz naš objektiv!“ - “Roma life through our lens!” Projekti Projekti 2022

 Ja sam Rom – Me sijum Rrom

U ovom videu možete pogledati poruke od strane romskih aktivista, pedagoškoh asistenata vezanih za popis stanovništva u 2022.godini. “Projekat „Romski život kroz naš objektiv!“ se realizuje je u okviru Programa malih medijskih grantova koji finansira Ambasada SAD a administrira Media i Reform Centar Niš. Stavovi, mišljenja i zaključci izneseni u projektu nužno ne
"Romski život kroz naš objektiv!“ - “Roma life through our lens!” Projekti Projekti 2022 Vesti Vesti

Do popisa stanovništva je ostalo  još 10 dana

“Učestvuj u popisu –  ostavi trag”, slogan je ovogodišnjeg popisa stanovništva, domaćinstava I stanova u Republici Srbiji. Na popisu stanovništva koji će se u Srbiji obaviti od 1. do 31. oktobra 2022. po prvi put će se koristiti elektronski upitnici, preliminarni rezlutati biće poznati do kraja novembra, dok će konačni rezultati biti saopšteni izmedju aprila
"Romski život kroz naš objektiv!“ - “Roma life through our lens!” Projekti Projekti 2022

Romski život kroz naš objektiv! – Važnost popisa i identitet -Popis stanovništva u 2022.godini

Pored osnovog pitanja „Koliko nas je?“, popisom se obezbeđuje odgovor na pitanje „Ko smo?“, u relacijama starosti, pola, obrazovanja, aktivnosti, zanimanja i ostalih obeležja, kao i odgovor na pitanje „Gde i kako živimo?“, u svetlu informacija o vrsti stana, opremljenosti stana osnovnim instalacijama vode, struje itd. Odgovori na ova pitanja daju numerički okvir