Home Projekti 2018 Archive by category O nama je reč – Amendar kerol pe lafi (Page 2)
O nama je reč - Amendar kerol pe lafi

Romski jezik sa elementima nacionalne kulture u Nišu

Nastavni predmet Romski jezik sa elementima nacionalne kulture se, kao izborni predmet u osnovnim školama, uči od 1998. godine u Vojvodini. Od 2015. i na teritoriji cele Srbije. Međutim, podaci o broju odeljenja na teritoriji cele države variraju, s obzirom da je prijavljivanje škola Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja za otvaranje odeljenja za ovaj […]
O nama je reč - Amendar kerol pe lafi

Romski jezik sa elementima nacionalne kulture u OŠ u Leskovcu

Ministarstvo prosvete je 2015.godine uvelo u škole romski jezik sa elementima nacionalne kulture . Cilj uvođenja predmeta je očuvanje jezika, kulture i tradicije koju baštini oko 150.000 Roma u Srbiji. Kao izborni predmet, romski jezik se od  školske 2015/2016 godine  izučava i u leskovačkim osnovnovnim školama u Vinarcu,  gradskoj „Vožd Karađorđe“ dok se u  Osnovnojj
O nama je reč - Amendar kerol pe lafi

Stanovanje Roma u Nišu

U Gradu Nišu prema zvaničnim podacima živi oko 7 hiljada pripadnika romske zajdnice, oni žive u više naselja, najveća od njih su Stoćni Trg, Jevrejsko groblje, Beograd mahala, 12.februar i Crvena zvezda. Nezvanično u Nišu živi oko 20 hiljada Roma i Romkinja. Srbija je zahvaljujući EU fondovima počela realizovati u više gradova projekte, koje utiču na poboljšanje […]