Home Projekti 2018 Archive by category O nama je reč – Amendar kerol pe lafi (Page 3)
O nama je reč - Amendar kerol pe lafi

Kultura Roma u Leskovcu

Bogatu tradiciju Roma u ovom gradu nekada je prezentovao na daleko čuveno Kulturno umetničko društvo “Šefket Ibraimović”.  Ovo Kulturno umetničko društvo ne zvanično je formirano  50-ih godina prošlog veka, I funkcionisalo je kao grupa građana sve do 1973.godine kada je i zvanično registrovano. Ovo Udruženje brojalo je preko 100 članova i funkcionisalo je u  kulturno […]
O nama je reč - Amendar kerol pe lafi

Kultura Roma u Subotici

Često smo se pitali kako to da muzičari iz Subotice sviraju fantastično ( virtuozno, tačno), imaju širok repertoar, muzički su pismeni, predani su poslu, da se profesija  prenosi  kroz generacije. …Odgovor smo našli u  kulturno istorijiskom časopisu „Rukovet“ i knjizi „Cigane moj“ . „Muzičari,  tačnije takozvani gradski Romi bili su uredbom  Marije Terezije,
O nama je reč - Amendar kerol pe lafi

Kultura Roma u Beogradu

  Romi su nacionalna zajednica koja je poslednih hiljadu godina migrirala širom Europe. Kultura Roma ima bogatu usmenu tradiciju, s naglaskom na porodične vrednosti. Često prikazani kao čudnovati i egzotični, Romi su se godinama suočavali s diskriminacijom i progonom. Prema lingvistima i istoričarima koji su istraživali kulturu i istorijat romskog naroda, došlo se do
O nama je reč - Amendar kerol pe lafi

Kultura Roma u Kragujevcu

Stolećima unazad romski narod svoj kulturni identitet čuva negovanjem autentičnih romskih praznika popud Bibije, Vasilice i Đurđevdana. U Kragujevcu je tako i dan danas.  Ako se izuzmu pojedinačni napori nekoliko romskih udruženja i pojedinaca, u poslednje dve decenije nije se puno radilo na očuvanju tradicije i kulture Roma. Jedan od glavnih problema nastao je, kad […]