Vesti Vesti

Autorizacije pre ulaska u zemlje EU!

Evropska komisija je predložila uspostavljanje Evropskog sistema za informacije o putnicima i autorizaciju (European Travel Informaton and Authorization System – ETIAS). Ovaj sistem ne predstavlja ponovno uvođenje viza za građane država koje već imaju viznu liberalizaciju sa EU (uključujući i Srbiju) – oni će i dalje moći da putuju bez vize, ali će morati da pribave jednostavnu putnu autorizaciju pre ulaska u zemlje Šengena. Autorizacija će važiti 5 godina i za više putovanja, a naknadu za autorizaciju od 5 evra će morati da plate samo građani stariji od 18 godina.

Cilj uvođenja ETIAS sistema je lakša identifikacija ilegalnih migranata i potencijalnih bezbednosnih rizika, te unapređenje bezbednosti na spoljnim granicama EU.

Kako je navela Komisija, u slučajevima kada ne postoje elementi koji ukazuju na potrebu daljih provera, „onlajn“ dozvola za putovanje u Šengen izdavaće se automatski, nekoliko minuta po popunjavanju zahteva.

Popunjavanje zahteva za dozvolu neće trajati više od deset minuta, a od dokumenata će biti potreban jedino pasoš.

link

Related Posts

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *