I mi se pitamo - Amen da puchamen Vesti Vesti

Putem afirmativnih mera upisano 1743 studenata u proteklih 8 godina

Putem afirmativnih mera ove godine će na fakulete u Srbiji biti upisano 507 studenata sa invaliditetom, pripadnika romske nacionalnosti i državljana Srbije koji su završili srednju školu u inostranstvu.  U poslednjih 8 godina je putem afirmativnih mera upisano 1743 romska studenta . Za više informacija poslišajte našu emisiju.

Prekalo afirmativno mere ko nakhle 8 bersh ramosarde 1743 rromane studentija

Drumeja afirmitivne mera akale bersheste kho fakulttetija  khi Srbija kha ovel upisime 507 studentija invaliditeja , dizutne romane nacijake  hem drzavljanija Srrbijake save zavrshindje  srednjo shkola  kho inostranstvo. Kho palune 8 bersha  drumeja afirmativne  merencar  upisimo 1743 romane studentija .

Khobor   akala mere pomozinen romane studentijenge mothovi  hem primer  Andrijane Mikulovic , apsolventkinja  Pravo falkutetisko.

„ Mange thane afirmativne mere , chache , zorale pomozindje. Korkore  upisija sijan  kho posebno  rang -lista so omoguchinol tukhe  khe nesave aver bersha , ovol po pahoro studiranje , te ove kho budjeti .

Adjahare me iskoristindjum  program  afimitivne mera  soske sine kho dujto -trito bersh  studija  sine phare , na sijuma kho moguchnost  te dav sa o ispitija  kho rok .Okova mange so pomozindja  kana o afirmitivne mere kho  puchiba , oja uspindjum te upisinav bersh  kho budzeti  bizo te polozinav  8 ispitija samo te polozinav 5 numa 6 ‘‘.

Anglunipa  brucoshija  save mangena  te upisinen  drumeja  afirmativnih mera  mora  te ovol olen  potvrda khaj thane pripadnikija romane nacionalne manjine. Akhija potvrda izdajinol  Ncionalni savet  Roma . Sinisa Marinkovic ,chlani odbora bash obrazovanje  Saveta  penola  khaj dji akhana 54 manusha  rodindja  preporuka  numa  hem khaj hem akava bersh , sar hem napalal  avela  dji ko pokushaj zlouptrebe.

„Ljen 50 dobindja  preporuka  bash upis afimativno mera . Prosto , moram te naglasinav khaj ano thereni  kerelape buti ozbiljno provera svako kho prijavinolpe  bash preporuka . Numa , svako  kho rodola upis  afimativnio mera . Hem akava bersh thano , sar hem avera  bersha alo dji kho  pokushaj zloupotrebe  akale  afimativno mera  adjahare  sine dikhlo  khaj thane aver pripadnikija , te phenav , hem te upotrebinen akhaja kvota“.

Marinkovic dodajinol khaj trenutna kvota khotar 1% bash upis  studentijengo  khotar osetljive grupe  thikni, hem te nadinol phe khaj kho aver bersha odova procenat kha ovol po baro.

“ Hem akava bersh sar hem okola bersha afimativne mere nakhena shukar tokom , odova thano 1% kho odnosij kho numero  upisime studentija  kho budzeti. Odova ukratko znachinol , kho 100 kandidatija upisime  kho budzeti uspisinolpe  1 kandidati romane nacijako . Khe mlo  lichno mishljenje  odova thano trenutno  but hari . Sine nesave pokushajija khaj bash akhava bersh  odija kvota  hari bajrola  numa chak te ukininolphe ,numa , oke prosto, khi zal , ashtindjam  akahava bersh  reshina .Nadinamen khaj kha bash aver bersh kha uspina .

Premal lafija Snezane Vukovic , shefica Odseka  bash manushikane manjinska prava kho obrazovanje  ano Ministrarstvo prosvete , nauke hem tehnoloshkog razvoja odova na znachinol  khaj thano  jekh olakshica bash studiranje .

“ Odova akahana znachinol podrshka  hem napalal shtar bersh  studiranja  numa  pandj, bash okola fakultetija  save trainena pobuderi . Numa ,khaj sa o studentija  save inache mora  te ispuninen  48 ESPB bodova te shaj achovena kho budzeti bash aver shkolsko  bersh , kana thane romane studentija  kho puchiba on  shaj  te ovol olen 36 bodija , soj thano afirmativno . Amaro Sektor bash ucho  obrazovanje  kho Ministarstvo pratinola  odova trend  hem  pratinen  svako studenti dali isi ole odola 36 bodija . Adjahare , statut  omoguchinol  te , ano sklad raspolozivim  thana  savo Ministarstvo isi , te khuven khe okola  10% studentija  savo thano procenat odvojime  bash sa osetljive grupe hem khe odova nachin priminena  stipendije  hem oven smesime kho studendske  domija .‘‘

Bajaribe  numero romane studentijengo  hem  okolengi  save agorisinena fakultetija thano sa pho baro . Numa ,ljenge thano potrebno  svako vrsta pordshke  savi shaj dobinen . Adi Sinani , programski menadzer  khi Fondacija bash  obrazovanje  Roma gndinena khaj afirmativne  mere upis dena rezultatija .

“ Shaj te ocenina khaj  kho bersha  palal thane chache dindje  znachajno  numero  kho  usavershavanju  hem podsticaj hem  zaposhljavanem terne Romengo hem integracija . Adjahare  postojinol  chachutno primer primeninen  taro afirmativno mere.

Bash  gndipa  ovela rezultatija  kho obrazovanje dikhena  hem drushveno hem ekonomsko  polozaj zajednice , sar hem kupate  obrazovno  drumo : khotar pedagoshko sa dji  kho bare shkolsko  ustanove . Skoro 10 bersh khotar starti  primeninen afirmitivne mere bash upis  kho falkutetija Bash razumevanje postignime rezultatija  kho obrazovanje mothovdza phe khaj obrazovno struktura  romane dizutnenge  promenindja phe  hem  sa povishe  Roma hem romnja Studirinena .

„Izradu ovog audio-materijala omogućilo je Ministarstvo za kulturu i informisanje Republike Srbije.
Sadržaj i stavovi izneti u ovom audio-materijalu predstavljaju stavove autora projekta „ I mi se pitamo! – Amen da puchamen!“, koji je podržan na Konkursu za sufinansiranje medijskih sadržaja namenjenih nacionalnim manjinama
i nužno ne izražavaju stavove Ministarstva za kulturu i informisanje Republike Srbije.”

Related Posts

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *