Romske vesti

U Fokusu – Ano Fokus 6

U Fokusu – Ano Fokus

Na osnovu sporazuma o zajedničkoj realizaciji programa i mera aktivne politike zapošljavanja potpisanim između Grada Niša i Nacionalne službe za zapošljavanje – Filijale Niš. vrednim 54,5 miliona dinara od čega je Grad obezbedio 30 miliona ,a 24,5 miliona sredstva Nacionalna služba za zapošljavanje, finansirana je realizacija 4 mere aktivne politike zapošljavanja. U pitanju su javni radovi, subvencije za zapošljavanje nezaposlenih lica iz kategorije teže zapošljivih na novootvorenim radnim mestima, subvencije za samozapošljavanje i program stručne prakse. Ukupno programima i merama je obuhvaćeno 364 lica.

U Beogradu je održana X konferencija SKRUG Liga Roma, na kojoj su učestvovali predstavnici 47 NVO iz Srbije. Na ovoj konferenciji koja je bila i izborna odabran je novi Upravni i Nadzorni odbor. Neko od zaključaka ove konferencije su da se mora produbiti saradnja sa NSRNM, SKRUG de se zalagati da se na nivou lokalne samouprave formiraju Kancelarije za sprovođenje Akcionog plana zajedno sa romskim koordinatorima, odnosno da postoji Tim od nekoliko ljudi koji sprovode Akcioni plan na lokalnom nivou; Potrebno je da imamo po jednu radnu grupu u okviru svakog ministrstva, kao i Dva velika prioriteta SKRUG-a su ZAPOŠLJAVANJE I STANOVANJE. Potrebno je u to uključiti što više ljudi;

Koalicija prEUgovor objavila je najnoviji nezavisni izveštaj o napretku Srbije u sprovođenju politika u oblastima pravosuđa i osnovnih ljudskih prava (Poglavlje 23) i slobode, bezbednosti i pravde (Poglavlje 24) i ponudila niz preporuka za napredak u ovim poglavljima. Izveštaj obuhvata period od maja do oktobra 2017. godine, i sadrži nalaze iz oblasti koje su od posebnog značaja za organizacije – članice koalicije, i koje su u prethodnom periodu bile praćene. Nalazi uključuju primenu Zakona o sprečavanju nasilja u porodici, novousvojenu Strategiju prevencije i suzbijanja trgovine ljudima, tekuće stanje u oblasti migracija u Srbiji, kao i civilnu i demokratsku kontrola sektora bezbednosti.

U Beogradu je protekle sedmice održana konferencija pod nazivom “Sigurnost Romkinja na zapadnom Balkanu”, u organizaciji CARE International Balkans i Koordinacionog tijela za praćenje realizacije Strategije za socijalno uključivanje Roma i Romkinja Vlade Republike Srbije. „Svrha  organizovanja ove regionalne konferencije je doprinos poboljšanju kvaliteta suradnje romskih ženskih organizacija u regiji, kako međusobno, tako i s relevantnim vladinim institucijama te da  se kroz diskusiju i zajednički donesene zaključke i preporuke utvrde potrebe i prostor za daljnja unapređenja  statusa, uloge i značaja Romkinja u regiji. Romske organizacije civilnog društva i predstavnici i predstavnice institucija  trebaju zajedno da osiguraju neposrednu pomoć i podršku  Romkinjama da  imaju siguran život kao i pristup pravima i zdravstvenoj zaštiti“

Ova informativna emisija je deo projekta “U Fokusu”koji je podržan od strane GO Crveni krst, a sprovodi NVO Roma World.

Related Posts

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *