I mi se pitamo - Amen da puchamen

Tako blizu, a tako daleko

Grad Niš je u 2018.godini bio 11-ti Grad u Srbiji koji će dobiti sredstva za izgradnju stanova.

Projekat „Održivi model rešavanja neuslovnh romskih naselja“ koji je Evropska unija trebalo da finansira sa milion evra, a koji bi obezbedio krov nad glavom za 50 porodica u Nišu, na žalost završen bez realizacije. 

Adjahar pashe, odobor dur

Diz Nish ano 2018. bersh  sine 11 Diz khi Srbija savo kha dobinol  sredstava  vash  izgradnja stanija . Projekhat “ Odrzimo modeli reshibaskhe nesulovna romane naseljija “ save Evropska unija valjandja te finasirinol milion evrija , savo shaj obezbedinol  krovi upral o shero  vaash 50 porodice kho Nish , khi zal  agorisime bizo realizacija . Partneri kho projekhti , YUROM Centarhem Udruzenje romnja  ,, Osvit “ khotar Nish phenen khaj nasine dovoljno ukljuchime kho celo proces realizacije projekhtiskho.

Osman Balic , direktori YUROM Centar phenol :

,, Odova projekhat savo finasirini Evropskha komisija a valjani te realiuzjenen diz Nish , khi zal  palo 5,6 masekh khotar samo starti  projekhtiskho  javindje phurane vlasnikhija  odole placijenge khe savi sine planirimi izgradnja odole  25 stambeno jedinice sa 50 stanijencar vash naj chorole Roma .”

,,Djana khaj 10 .juni 2019. bersh valjandja te ovol celo kompleks  kerdo ,te oven izaberime kandidatija , pripadnikhija romane zajednicakhe , porodice save kha djivdinen khe odola 50 stanija , odnosno , 25 dupleks objekhtija , numa nane nisave informacije  palo odova , samo so djana celo projekhat achilo sokhe o vlasnikho  po zakhon  khotar restitucija  oglasindja  hem rodindja phi imovina “- vakherdja  vash amari produkcija  Ana Sacipovic , direktorka ,, Osvit “.

Igor Igic khotar Sekretarijati vash planiranje hem izgradnja naglasindja akhale projekhtija pashilo bare ozbiljnostija , numa nasine realizacija .  Ov dodajinol :

,,Amen kerdjam nesave projekhtija khaj kho Plan detaljne regulacije Palilula obezbedindjam jekh prostor kho than Ivana Milutinovica vash izgradnja  stanija khaj planirindjam te iselinenphe  nesave stanovnikhija , odothe hem izdajindjam gradjevinskho dozvola vash izgradnja 50 khera . Palo Izdavanje  gradjevinskhe dozvole aljam khi situacija te pojavinaphe anglo Agencija vash restitucija vlasnikho odole phuvijakho hem ulo problemi . Vash izdavanje gradjevinskhe dozvole, kho prepis  liste nasine zabelezimo khaj I phuv ano postupak restitucije .

 Ivan Pvlovic khotar Kancalarija vash lokalni ekonomski razvoj naglasinol khaj akahava projekhat  sinele baro potencijali  savo ,kho agor rezultirindja bizouspeh hem dodajinol :

,,Amen sar hem I diz  odvojindjam  vash 2019 . bersh dodathno 20 milionja te shaj khina  odola parcele , te na perola o projekhat , sar bi , ako pravosnazno reshinolphe predmetija huljena ano postupak  khinibaskhe odola parcele . Celo odova  proces  but nakhlo  a nasine amen pravosnazno reshene predmete  hem dobindjam  obaveshtenje  Ministarstva gradjevinarstva hem Ministarstva finasija  bash nemoguchnosti te reshinlphe  imovinskho – pravno odnos  hem rok savo kho baro protekhnindje , khaj o projekhat agorisindja “.  Socijolog  Djokica Jovanovic penol khaj o odgovornost vash javne probleme  kho drushtvo khi drzava .

,,Vash sa javne problemija kho drushtvo odgovorno drzava hem khe akhava sluchaj . Aakhava thano but kompleksno  puchiba … Ako dikhena problemathikha socijalne stanija  khe akhija phuv  na samo kana thano lafi khotar o Roma , odova thano panlo hem  politika  zaposljavanja egzistencijalnim  puchiba . Te ovena sine odola manusha khi prilikha ravnopravno uchestvujinen khi podela  bucha , on khorkhori reshinena plo stambeno puchiba hem na bi avela khi situacija te mora adjikheren  socijalne stanija .” Adjukar pashe ,a adobokhar dur . Planirime 50 krovija upral o shero  vash pripadnikhija romane zajednicakhe  nane. Hem ano 2021 . bersh nane nisave najave khotar neve izgradnje stanija . Nishta aver na achol amenge nego te adjikera neve kokursija save nudinen reshenje  vash manusha bizo krov upral o shero .

“Izradu ovog audio-materijala omogućilo je Ministarstvo za kulturu i informisanje Republike Srbije.
Sadržaj i stavovi izneti u ovom audio-materijalu predstavljaju stavove autora projekta „ I mi se pitamo! – Amen da puchamen!“, koji je podržan na Konkursu za sufinansiranje medijskih sadržaja namenjenih nacionalnim manjinama i nužno ne izražavaju stavove Ministarstva za kulturu i informisanje Republike Srbije.”

Related Posts

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *