Početak Posts tagged RCC
„Dodatna podrška EU medijima u Srbiji tokom pandemije COVID-19 - Podrška Roma World “ TV emisije Vesti Vesti

YUROM Centar i RCC pomažu u ozakonjenju romskih kuća – I deo

YUROM Centar iz Niša sa Regionalnim savetom za saradnju kreću u realizaciju pilot-projekta  ozakonjenja 50 kuća u Nišu I Leskovcu. Ciljevi projekta su: Jednostavniji, efikasniji, brži i jeftiniji postupak ozakonjenja Da svi nezakonito izgradjeni objekti, ukoliko ispunjavaju zakonske propise, budu ozakonjeni Da se omogući vlasnicima nezakonito izgradjenih objekata da dobiju
„Dodatna podrška EU medijima u Srbiji tokom pandemije COVID-19 - Podrška Roma World “ Vesti

Legalizacija kuća u romskim naseljima

YUROM Centar iz Niša sa Regionalnim savetom za saradnju kreću u realizaciju pilot-projekta  ozakonjenja 50 kuća u Nišu I Leskovcu. Od donošenja Zakona o ozakonjenju objekata (2015. godine)do danas u celoj Srbiji je veoma malo, od oko 2 miliona nezakonitih objekata, legalizovano. Na osnovu dostupnih podataka, pretpostavlja se da je oko 20.000 kuća u romskim […]
Vesti

Koordinirano i efikasno trošenje sredstava u politikama integracije Roma neophodno za postizanje konkretnih rezultata

Tirana – Regionalna konferencija o popunjavanju budžetskih nedostataka u politikama integracije Roma, koju je organizirao Akcioni tim projekta „Integracija Roma 2020“ (RI2020) Vijeća za regionalnu saradnju (RCC) u bliskoj saradnji sa Ministarstvom zadravlja i socijalne zaštite Albanije, počela je danas u Tirani.     „Regionu su potrebna koordinirana i zajednička ulaganja
Vesti

RCC: Tirana domaćin regionalne konferencije o popunjavanju budžetskih nedostataka u politikama integracije Roma

Tirana – Akcioni tim projekta „Integracija Roma 2020“ (RI2020) Vijeća za regionalnu saradnju (RCC) organizira konferenciju u Tirani 10. novembra na kojoj će se razgovarati o potrebama i prioritetima vezanim za popunjavanje budžetskih nedostataka u politikama integracije Roma na Zapadnom Balkanu i Turskoj, uz poseban osvrt na zapošljavanje i stambeno zbrinjavanje Roma.