Home Posts tagged Osvit
Vesti Vesti

Potpisan Protokol o saradnjji u suzbijanju dečjih brakova između Grada Niša i Udruženja Romkinja Osvit

U Gradskoj kući danas je potpisan Protokol o saradnjji u suzbijanju dečjih brakova između Grada Niša i Udruženja Romkinja „Osvit“, upravo na Međunarodni dan Roma. Potpisnice su bile gradonačelnica Niša Dragana Sotirovski i direktorka ovog udruženja Ana Saćipović. Ana Saćipović je istakla da je Grad Niš još jednom pokazao čvrstu opredeljenost ka unapređenju položaja Roma
„Dodatna podrška EU medijima u Srbiji tokom pandemije COVID-19 - Podrška Roma World “ Vesti Vesti

Uskoro mreža niških NVO u borbi protiv ranih brakova

Dečji brakovi predstavljaju praksu u okviru koje dete prisilno stupa u bračnu zajednicu sa drugim detetom ili sa odraslom osobom. Rani brakovi proizvode začarani krug siromaštva, nepismenost, porodično i društveno nasilje. Posledice koje rani brakovi ostavljaju na devojčice su mnogo teže, jer one imaju mnogo manje izgleda nego dečaci za bilo kakav lični napredak, pa […]
„Dodatna podrška EU medijima u Srbiji tokom pandemije COVID-19 - Podrška Roma World “ Video

Osvit podelio više od 200 kompleta školskog pribora

Završna aktivnost projekta „FAIR III za mlade“ bila je podela školskog pribora za ugrožene učenike/ce, kao donacije partnerskim osnovnim školama. U prijatnom okruženju u OŠ „Radoje Domanović“ svečano je obeležen kraj projekta. Škole koje su dobile donaciju su OŠ „Vuk Karadžić“, OŠ „Ivan Goran Kovačić“ i OŠ „Radoje
„Dodatna podrška EU medijima u Srbiji tokom pandemije COVID-19 - Podrška Roma World “ Video

Nasilje nad ženama u porastu

Nasilje nad ženama je jedan od velikih problema današnjice. Postoje razni okidači za ovaj vid nasilja, nekada je dovoljan pogrešan pogled žene po mišljenju nasilnika da bi se žena fizički povredila. Tim povodom je UR Osvit organizovao okrugli sto kroz realizaciju projekta „Udružene/i u prevenciji rodno zasnovanog nasilja kroz osnaživanje žrtava i rad sa počiniocima
Vesti Vesti

Rani brakovi sve ređi u romskoj zajednici

Rani, ugovoreni,  prisilni i dečiji brakovi predstavljaju grubo kršenje prava deteta. Oni ugrožavaju psihofizičko zdravlje devojčica i izlaže ih riziku od seksualnog nasilja, nasilja u porodici, trgovini ljudima. Ova praksa uvek dovodi do napuštanja školovanja, a kasnije kao žene one su izložene siromaštvu i ekonomskoj zavisnosti čime ostaju u začaranom krugu
„Dodatna podrška EU medijima u Srbiji tokom pandemije COVID-19 - Podrška Roma World “ Vesti Vesti

Evropski dan borbe protiv trgovine ljudima

Povodom Evropskog dana borbe protiv trgovine ljudima, niško  Udruženje Romkinja Osvit sprovelo je uličnu akciju u okviru koje je podeljen informativni materijal na tri lokacije u Nišu. Ova aktivnost je deo projekta „Zaustavi trgovinu ljudima (Korona virus nije opravdanje)“ koji sprovodi Odbor za ljudska prava iz Vranja u partnerstvu sa Udruženjem Romkinja
U svetu Roma - Ki Rromani lumija

„Osvit“ organizuje dodelu pomoći marginalizovanim grupama.

Udruženje Romkinja Osvit realizuje projekat tahvaljujući finansijskoj podršci CARE Internationale koja za cilj ima da ublaži i spreči posledice Covid 19 na marginalizovane grupe. Projekat ima više aktivnosti koji će sagledati veliki broj korisnika. Pomoć se sastoji u ekonomskoj podršci, pružanje pomoći u kući starim i nepokretnim licima od strane volontera koja su
Video

„Primena zakona o sprečavanju nasilja u porodici – prednosti i izazovi”

Kako bi se unapredila saradnja institucija, ustanova i organizacija koje se bave zaštitom žena od nasilja i kako bi se na što kvalitetniji i adekvatniji način pružila podrška ženama sa iskustvom nasilja, Udruženje Romkinja Osvit u partnerstvu sa Autonomnim ženskim centrom, organizovalo je  okrugli sto „Primena zakona o sprečavanju nasilja u porodici – prednosti i