Početak Posts tagged Ministarstvi kulture i informisanja
O nama je reč - Amendar kerol pe lafi

Zapošljavanje pripadnika romske zajednice u Subotici

Subotica je grad u kome žive pripadnici više religija, to je jedno multikonfesionalno društvo sa različitim mogućnostima za zapošljavanje. Kada je u pitanju romska zajednica kroz svoju  priču  dopisnik produkcije Roma World je ukazao da se romska zajednica bori za posao, svaka porodica je posebna priča za sebe. Mnogo njih ne žele da žive od socijale, žele posao […]
O nama je reč - Amendar kerol pe lafi

Romski jezik sa elementima nacionalne kulture u OŠ u Leskovcu

Ministarstvo prosvete je 2015.godine uvelo u škole romski jezik sa elementima nacionalne kulture . Cilj uvođenja predmeta je očuvanje jezika, kulture i tradicije koju baštini oko 150.000 Roma u Srbiji. Kao izborni predmet, romski jezik se od  školske 2015/2016 godine  izučava i u leskovačkim osnovnovnim školama u Vinarcu,  gradskoj „Vožd Karađorđe“ dok se u  Osnovnojj
O nama je reč - Amendar kerol pe lafi

Kultura Roma u Subotici

Često smo se pitali kako to da muzičari iz Subotice sviraju fantastično ( virtuozno, tačno), imaju širok repertoar, muzički su pismeni, predani su poslu, da se profesija  prenosi  kroz generacije. …Odgovor smo našli u  kulturno istorijiskom časopisu „Rukovet“ i knjizi „Cigane moj“ . „Muzičari,  tačnije takozvani gradski Romi bili su uredbom  Marije Terezije,