Home Posts tagged inkluzija
Državne i lokalne mere za bolji život romske zajednice

Državne i lokalne mere za bolji život romske zajednice u Prokuplju

Lokalni akcioni planovi za inkluziju Roma i Romkinja su važan dokument na lokalu! Tv paket koji smo nasnimili ukazuje na sprovođenje LAP-a u Prokuplju. Planirano je da od 2018-2021.godine za realizaciju aktivnosti u obrazovanju, stanovanju, zapošljavanju i zdravstvu bude potrošeno 20 miliona dinara. Do sada je gradskim budžetom planirano 250 hiljada dinara za sprovođenje
Video

Deklaracija o socijalnoj uključenosti Roma i Romkinja prihvaćena u 20 opština u Srbiji

Konferencija „Inkluzija Roma –  izazovi i šanse na lokalnom nivou“ održana je  26. oktobra 2016. godine u Smederevu u Centru za kulturu, u okviru projekta“ Ovde smo zajedno -Evropska podrška za inkluziju Roma“, koji realizuje Misija OEBS-a u Srbiji,  na kojoj su predstavljeni rezultati komponenti ovog projekta kao i potpisivanje Deklaracije o socijalnoj
Vesti Vesti

Potpisivanje Deklaracije za socijalno uključivanje Roma i Romkinja na lokalnom nivou

Sutra 26. oktobra, u organizaciji OEBS-a, u Smederevu će biti održana konferencija pod nazivom „Inkluzija Roma – izazovi i šanse na lokalnom nivou“. Dokument podrazumeva uspešno sprovođenje Lokalnih akcionih planova za unapređenje položaja Roma i Romkinja, angažovanje koordinatora i koordinatorki za romska pitanja koji će pružati tehničku podršku u razvoju i
Vesti Vesti

1,8 miliona evra za inkluziju Roma

U Briselu će danas biti predstavljen i zvanično početi trogodišnji projekat „Integracije Roma 2020“, vredan 1,8 miliona evra, čiji je cilj ekonomska i društvena integracija romskog stanovništva na Zapadnom Balkanu i u Turskoj. Projekat Saveta za regionalnu saradnju, koji finansiraju Evropska unija i Fondacija za otvoreno društvo, zapravo je nastavak Dekade za