Problemija hem snadbevanje struja  , iskljuchujime , biplatime rachunija, bershencar opteretinen , poesbno najchororen hem ugrozime dizutnen kho Nish.

Angleder pandz bersh EPS distribucija samo kho Nish achavdza najhari 2.500 familije  khi osnova naovlastimi potroshnja , savi thani akhija preduzeche but putija konstaovindza , bizo prisustvo e potroshochijengo , bizo dokazija hem dokumentija ”, achola  kho sajt Centar bashi zashtita e potoshacijengi.

Dzivdipe bizo elketrichno energija  sine povod hem basho but  protestija , tuzhbe hem kontra tuzbe .

Januar 2019. bersh, Baro sud  kho Nish andza privremeno mera savo nalozimo EPS te nastavinol isporuka struja romano naseljeske Crvena zvezda . Khe akava naselje dzivdinena bobuder tharo 100 porodice  save i struja obrachuninol pe kho duj brojilija , odolese enormni borchija  strujake  angleder 6 masek achavde  trito puti kho paluno bersha . Tuzba bash diskriminacija mukhlja Evropski centar  bash pravo e Romengo kupate pojidina stanovnikijencar .

Angleder pandz bersh dizutne Naselje Stochni Trg protestujindze anglo gradonachelnikoski kancalarija soske 40 porodice achile bizo struja o sebepi soj thane borchi .

Situacija nane ni akhana poshukar , hem kho aver romane naseljija.

Palo podatke Centar bashi zashtita potroshacha  FORUM khi teritorija Nish, Pirot , Zajechar ,Prokuplje ,,Leskovac  hem Vranje bizo struja dzivdinen 5,700 porodice . Nazalost , smatrinen khaj o realno broj duj putija pobaro, but dzene soj thane phure hem nasvale na sine kho moguchnost te roden pomoch .

Khotar akava broj pobuderi 4.000 porodice kho Nishi hem okolina .

Gradonacelnica Nishiski  Dragana Sotirovski  najavindza  khaj kha pokushinol e vlada Republika Srbija  te reshinol problemi e dizutnengi kho Nish save bershencar nane olen struja kho olenge khera .

 Formirimi  thani Radno grupa  save thane prestavnikija  resorno ministrastvo, Diz Nish hem elektroprivreda kha razmatrinen  sa o reshenja bash domachinstvija  kho Nish  save nane olen struja .

Sar o korisnikija kha platinen o borchija nane javimo . Te posetina , khotar Cenatr bash zashtita potroshacha Forum poruchindze khaj o dizutne nane nishta te potpisinen pana so na kosultujinen  hem anen lenge blanko  ugovor te dihken . Nish predlozinen khaj i uchi rata na panlol i uchipe borchisko hem kaj i kamata na stopirinolpe, samo adzukare dikena moguche reshenje khaj hiljade porodice khotar Nish  ikljon khotar tamina .

Gradonacelnica vikindza e dizutnen te javinen pe  numa gradsko opshtinake  numa Dizutnengo kher hem mukhena  potrebna podatke  sar bi shaj so posig prikljuchinen olen khi elektromreza .

Vikinava sa okolen dizutnen  save tane bizo elektrichno energija  te javinen phe numa gradsko opshtinenge numa Dizutnego kher kho telefoni 018/504728 hem 018/504419, numa khorkori te aven  kho Dizutnego kher . Valani te muhken podatke : anav , prezime  hem lokacija objektiski, sar bi i Diz palo odola spiskija  hem spiskija save ka dostavinen  Udruzenja potroshachijengo  formirindza spisako  khaj o Cenatar bash socijalno buti odredinen  prioritetno, sar bi shaj te da bash ministarstvo tachno podatke “, vakerol Sotirovski.

Da li  akava pokushaj vlasti  kha reshini problemi  savo bershencar palal  muchinol okoloen  save objektivno nane olen moguchnost  te platinen pe rachunija  achol te dihkolape . Adzukare jekh khotar o problemi save muchinol  e korisnikijen  MOP thane khaj but olendar na koristine po pravo zashtita kupca-potroshochijengo, odnosno pravo ko besplatno kilovatija.

Zbog novine kho Zakon khotar energethika adzikerolape kaj khe akahava bersh kha ushtol broj okolengi save isi olen pravo kho bespaltno kilovatija elektricho energijako hem kubikija gasiske . Adzikeripa thane khaj odova broj  shaj te bajrol  dzi ko agror e bersheskko bash duj numa trin putija . Statusi  energetski ugrozime kupciske  elektrichno energijake isi olen  domachinstvija  jekhe chlanija  savo troshinol 120 kilovatija -sahatija masekeske , duj hem trin – chlanijencar 160 kilovatija ,   bash domachnistvo  shtar hem pandz chlanija 200 kilovatija masekeske .Khaj bash domachninstvo shov hem pobuder chlanija -250 kilovatija -chasija .

Akava automaski primeninolpe  khe sa save thane korisnikija  socijalne pomochi  numa dechije dodatke , o dizutne save smatrinen kaj ispuninen uslovija , odova pravo ostvarine prekal lokalne smouprave hem ljenge centar bash socijalni rad.

Povlastice bash struja vazinen bash jekh kalendarsko bersh.

Ugrozimo kupci  isi lje pravo kho umanjenje masekoske  obaveze  bash odredzene kolichine elektichne  energije , numa gasa, talo uslov khaj nane  purane borchija  khi osnova , ako mukhela te platini  rachuni  akale umanjenjeja , nashalol pravo kho povlastice.

I struja khi Srbija skupondza khotar o januar  akava bersh bash 3,4 odsto 7,867 dinarija kho kilovati sahatiske , bizo taksa  hem porez .

“Keriba taro akava tekst shaisarda EUROPEAN endowment for democracy. Gndipa thaj ramosardipa ko akava teksti sikavena gndipa taro autori ko projekti „ Dodatna podrška EU medijima u Srbiji tokom pandemije COVID-19 – Podrška Roma World“ thaj na sikavi gndipa taro EUROPEAN endowment for democracy.“

Related Posts

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *