Vesti Vesti

Šansa za zapošljavanje marginalizovanih grupa

Predmet ovog Memoranduma je saradnja između potpisnika kroz aktivnosti usmerene na unapređenje položaja ugrožene populacije .
Konkretne mere koje bi trebalo da se inplementiraju su unapređenje i podsticanje zapošljavanja i samozapošljavanja mladih, romskog i drugog manjinskog stanovništva, osoba sa invaliditetom i drugih nezaposlenih a posebno lica koja se teže zapošljavaju.
Takođe potpisivanjem memorandum biće omogućen i razvoj socijalnog preduzetništva, ostvarivanje prava na rad i zapošljavanje, integracija izbeglih i raseljenih lica, povratnika po osnovu sporazuma o readmisiji, romskog stanovništva i drugih socijalno ugroženih grupa.
U okviru ovog Memoranduma, potpisnici su saglasni da će:
– Realizovati aktivnosti i projekte u skladu sa nacionalnim pravnim okvirom, relevantnim strategijama Republike Srbije i drugim nacionalnim i lokalnim razvojnim dokumentima, i podržati proces održivog razvoja u celini,
– Razmenjivati informacije sa drugim zainteresovanim stranama koje se bave pitanjima unapređenja položaja ugrožene populacije,
– Obezbediti informacije o najboljim praksama
– Organizovati zajedničke akcije objavljivanja projektnih rezultata
– Predlagati i sprovoditi nove inicijative zasnovane na procenama i potrebama ugroženog stanovništva u okviru pojedinačnih ovlašćenja / mandata

Takođe Ugovor o saradnji na projektu Smanjenje siromaštva i unapređenje mogućnosti zapošljavanja marginalizovanih i ugroženih grupa stanovništva u Srbiji” koji je potpisan 27.08.2013 godine između nemačke organizacije Help i Grada Niša, dopunjuje se u Članu 2. na sledeći način:
Grad Niš će, ukoliko postoji potreba, podržanim udruženjima kroz projekat pružiti podršku u vidu obezbeđivanja lokacije za obavljanje delatnosti, a u skladu sa raspoloživim mogućnostima Grada. Lokacija može biti obezbeđena bez naknade ili uz minimalnu naknadu na vremenski period na pet godina sa mogućnošću produžetka.
Lokacija sa pripadajućom infrastrukturom za nesmetano obavljanje delatnosti bi trebalo da bude površine 30-50 ari u industrijskoj zoni uz sagledavanje specifičnosti poslovne delatnosti.
„Help „je sa svoje strane tokom 2014 i 2015 godine, po planiranom rasporedu, završio sve pripremne aktivnosti za obavljanje delatnosti novo-osnovanih udruženja, koje su podrazumevale:

1) nabavku opreme prosečne vrednosti od 15.000,000 evra, po udruženju, za sva tri udruženja,
2) obezbeđivanje odgovarajućih poslovnih i stručnih obuka za članove kooperativa i
3) poslovno savetovanje i vođenje kroz proces rada kooperativa
izvor

Related Posts

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *