Romske vesti

Sačinjena gramatika romskog jezika

Završena je Gramatika romskog jezika čiji su autori predsednik Internacionalne romske akademije umetnosti i nauka prof. dr Rajko Đurić i Zlatomir Jovanović, ovo kapitalno dela biće uskoro objavljeno, kaže se u današnjem saopštenju.

Posle studiozne analize romske fonetike,odnosno glasova koji se javljaju u svim značajnijim dijalektima koji je, prethodno odabrala Međunarodna komisija, da bi se koristili za policentričnu standardizaciju romskog jezika utvrđeno je da se Romsko latinično pismo sastoji od 38 slova.

Prvi put je utvrđeno da u romskom ima pet deklinacija. Tri deklinacije su važeće za imenice muškog a dve za imenice ženskog roda. Srednji rod ne postoji u romskom jeziku.

Sistem padeža romskog jezika je dvostepen. Čine ga nezavisni padeži (nominativ,kosi padež i vokativ) i zavisni (genitiv,dativ, akuzativ – koji je podudaran sa kosim padežom – instrumental, lokativ i ablativ).

Oblici zavisnih ili dubinskih padeža su od nepromenljive osnove kosog padeža i promenljivih padežnih markera.

Morfološko – sintaksička i semantička analiza ovih padeža u jednini i množini predstavljaju prvo jezgro morfologije romske gramatike.

Drugo jezgro čine glagoli, koji se, kao u sanskritu i novoindijskim jezicima, dele na tematske i atematske i stvaraju konjugacioni sistem koji se u znatnoj meri razlikuje od, recimo, konjugacionog sistema u srpskom.

Gramatika određuje sintaksu i semantiku romskog jezika.

Semantika se prvi put tretira u ovoj knjizi, kaže se u saopštenju Internacionalne romske akademije umetnosti i nauka.

izvor

Related Posts

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *