TV emisije

Romi i Strategija 2015-2025 u RS – Readmisija

Od 2009.g. kada je potpisan sporazum o Readmisiji do kraja 2014.g. više od 70 hiljada državljana Srbije je zatražilo azil u Nemačkoj, od tog broja je 85% pripadnika romske zajednice. Avgusta 2015.g. Vlada Nemačke je najavila da će vatiti oko 90 hiljada državljana Srbije koji su zatražili azil. Nova Strategija za socijalno uključivanje 2015-2025 neće se baviti Readmisijom kao posebnim segmentom, ali država ima neke mere koje će pomoći povratnicima po Sporazumu o Readmisiji.

Ovaj projekat je finansiran iz budžeta Vlade Republika Srbije-Kancelarije za ljudska i manjinska prava, kao deo programa za poboljšanje položaja i statusa Roma u RS.

Related Posts

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *