Romska Reč - Rromano Lafi

Rešenje Ovčepoljske ulice na vidiku!

Naselje Beograda mahala je jedno od najstarijh naselja u Nišu, koje teritorjalno pripada GO Crveni Krst. Ul.Ovčepoljska kao i dva prilaza ul.Moravska su neasfaltirana u ovom naselju, i stvaraju velike probleme stanovnicima ovog naselja. Punih 5 godina dobijaju obećanja da će se taj problem rešiti, međutim najnovije informacije ukazuju da će pve ulice vrlo brzo biti asfaltirane grebanim asfaltom i problem će biti prevaziđen za neko vreme.

Ovaj Tv paket je deo projekta „Romska Reč – Rromano Lafi“ koji je sufinansiran sredstvima iz budžeta grada Niša, na osnovu konkursa za sufinansiranje medijskih sadržaja u 2018.godini.

Reso taro drom Ovchepoljska dićhola!

Beshipasko than Beograd mahla jek taro em purane ko Nishi, kova teritorijalno perol ko forutno komuna Crveni Krst. Drom Ovchepoljska rhaj panda duj ko drom Moravska, naje asfaltirime, thaj odova baro problemi basho manusha taro akava beshipasko than. Pherde 5 bersh lena lafija kote phenena kaj ka anen ko reso akava problemi, numa em neve ingormacije sikavena kaj but sigate akala droma ka oven asfaltirime grebime asfaltoja.

Trin shtar bersha akava amenge prioriteti kana ko puchipa forutne beshipaske thana, drom Ovchepoljska, thaj prilazija tari Moravska, te shaj te odova problemi reshina, ako da odova drom naje pravno-imovinsko ko reso, amen kerdjam lafi e sherutneja taro foro thaj e vechnikoja te odola droma asfaltirinena pe grebime asfalteja.

Kana liljam akaja informacija o zhurnalisti  tari amari produkcija kerdja lafi e vechnikoja taro foro Milosh Miloshevich.

Kana ko puchipa grebano asfalti o foro kerdja sa so shaj te avol dji ko akava asfalti, soske kerdjepe neve droma, Putevi Srbije isi olen asfalti thaj amen olencar  ko nakhlo kurko kerdjam kontrakti zhaj liljam 900 kubikija asfalti. Akana valjani te dikha te kerol pe lafi e manushenacr kola ka keren odoja buti, numa isi but buti thaj me na pachav kaj dji ko nevo bersh ka oven akal droma asfaltirime, phenol o Miloshevich.

Agorutni informacija koja amari produkcija lilja phenol, kaj e forutni komuna Crveni Krst ka arakhol ko ka kerol odoja buti, soske po anglal ulavdja 200 milje dinarija bashi odoja buti, a o foro so po sig te dol o asfalti thaj akava problemi te anol pe ko reso sar jek prioriteti!

Akava Tv paketi kotor taro projekti „Romska Reč – Rromano Lafi“, kova sufinansirimo thajrencar taro forutno budžeti, ko fundo taro konkursi basho sufinansiriba taro medijsko sadrzhaj ko 2018.bersh.

Related Posts

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *