Romska Reč - Rromano Lafi

Prvi Dan u školi „Vuk Karadžić“

Ove školske 2018/19 godine, u OŠ“Vuk Karadić“ u prvi razred je upisano 36 deteta u I razred u dva odeljenja, što je u odnosu na prošlu godinu manje za jedno čitavo odeljenje. Ova škola se nalazi na teritoriji GO Crveni krst pored još 6 drugih OŠ, rukovodstvo gradske opštine je posetilo ovu školu i prvacima je podelilo pribor.

Ovaj Tv paket je deo projekta „Romska Reč – Rromano Lafi“ koji je sufinansiran sredstvima iz budžeta grada Niša, na osnovu konkursa za sufinansiranje medijskih sadržaja u 2018.godini.

 

 

Angluno dive ki sikavutni „Vuk Karadžich“

 

Ko akava 2018/19 bersh, ki sikavutni „Vuk Karadžić“ ki angluni klasa ramosarde 36 ćhave ko duj odeljenja, so ako dikholpe nakhlo bersh basho jek odeljenje po hari. Akaja sikavutni ki teritorija tari Forutni komuna Crveni krst kote isi panda 6 avera Fundone sikavutne, sherutne tari forutni komuna ale ki akaja sikavutni thaj dindje pribor.

Ki teritorija tari komuna Crveni krst isi amen 7 Fundone sikavne, 3000 sikavne , a ko akava bersh ki angluni klasa ramosarena pe 320 sikavutne. Komuna Crveni krst isi shukar saradnja sa e sikavutnencar, ki akaja sikavutni em ako isi but rromane ćhave, shukar reso ovol olen ko sporti. Akava drom dindjam olen prezentija po jek pustik Ovo je Srbija, thaj manngljam olenge sa em shukar thaj suksesi.

 

Sa e sikavutnenge mangava shukar sikljovipa, sastipa. Akate tane predstavnikija tari komuna Crveni krst, kolenge mangava te zahvalinape basho prezentija kola o sikavne ka len, dajenge thaj dadenge mangava shukat buti te ovol amen ko sikljovipa taro olenge ćhave, a amen ka kera sa te sikava e ćhaven kobor shaj, phenol sherutno tari akaja sikavutni Milan Mladenovich.

 

Ki amari anketa e ćhavencar kola djana ki angluni klasa, shaj sine te shuna, kaj o ćhave mangena te djan ki sikavni, on tane spremno te sikljoven, thaj kad ka bajron mangena te oven, kaljarde, doktorija, sikavutne….

Em ako ki akaja sikavni baro gedno taro ćhave avaena taro rromano amalipa, plano thaj programi tano isto sar em ko avera sikavutne, phenol psiholog tari akaja sikavutni Dragana Mitrovich.

Sa o sikavutne amaro kadar, valjani te kerol buti premalo ćhave kola djana ki akaja sikavni thaj odova panda jek plus bashi amende, profesionalno kompetencija,  numa odothe isi hem jek mangipa premalo ćhave bizo nisave predrasude kola sa odova pratinena.

Akava Tv paketi kotor taro projekti „Romska Reč – Rromano Lafi“, kova sufinansirimo thajrencar taro forutno budžeti, ko fundo taro konkursi basho sufinansiriba taro medijsko sadrzhaj ko 2018.bersh.

Related Posts

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *